/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 1

1.   Czas Present Perfect.

2.   Czas Past Simple.

3.   Czas Future Simple – przewidywania, oferty, obietnice.

4.   Czasowniki modalne.

5.   Prace w domu – słownictwo.

6.   Szkoła – słownictwo.

7.   Zakupy – słownictwo.

8.   Some-, any-, no-, every- .

9.   Przymiotniki z końcówką – ed oraz –Ing.

10. Czasowniki z przyimkami.

11. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

12. Too oraz enough.

13. Infinitive oraz gerund.

14. Przymiotniki z przyimkami.

15. Często mylone czasowniki.


Klasa 2

1.   Czasowniki modalne: must, have to, should, can, might itp

2.   Okresy warunkowe: 1 i 2

3.   Used to.

4.   Zdania czasowe z untill, as soon as  itd.

5.   Przymiotniki z końcówką –ing oraz –ed.

6.   Telefonowanie – słownictwo.

7.   Opisywanie osób.

8.   Szkoła.

9.   Dom i  wyposażenie.

10. Przysłowia.

11. Przedimki


Klasa 3

1.   Strona bierna.

2.   Czasy: przeszłe i przyszłe.

3.   Przestępczość – słownictwo.

4.   Czasowniki z przyimkami.

5.   Podróżowanie.

6.   Pogoda – słownictwo.

7.   So i such

8.   Phrasal verbs.

9.   Zwroty z czasownikiem take.

10. Zdania czasowe z as soon as, until itp.

11. Okresy warunkowe.

12. Czasowniki modalne – wyrażanie przeszłości.

13. Przymiotniki określające uczucia.

Pobierz zakres

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660