/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 1


Klasa 2


Klasa 3

Pobierz zakres

Edycja XI

Gramatyka:

1. Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple, Past Perfect, forma be going to.
2. Tryby warunkowe: 0, 1, 2.
3. Czasowniki modalne.
4. Rodzajniki określone i nieokreślone.
5. Konstrukcja there is / there are.
6. Wyrażenia “this”, “that”, “these” i “those”.
7. Liczba mnoga rzeczowników.
8. Tryb rozkazujący.
9. Strona bierna.

 

Funkcje językowe:

1. Opis ludzi – wygląd zewnętrzny i cechy charakteru.

2. Szkoła – pomieszczenia, przedmioty szkolne, akcesoria.
3. Praca i zawody.
4. Pomieszczenia w domu, ich wyposażenie i rodzaje budynków mieszkalnych.
5. Zdrowie – części ciała, choroby.
6. Sztuka – rodzaje oraz czynności.
7. Społeczeństwo.
8. Nauka i technologia – naukowcy i czynności, które wykonują.

Gramatyka:

1. Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple, Past Perfect, Past Perfect Continuous, forma be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.
2. Used to / would.
3. Tryby warunkowe: 0, 1, 2, 3 i tryby mieszane.
4. Przeszłość nierzeczywista.
5. Strona bierna.
6. Mowa zależna.
7. Czasowniki modalne.
8. Czasowniki statyczne i dynamiczne.

 

Funkcje językowe:

1. Opis ludzi – ubiór, akcesoria i dodatki.
2. Sport – sportowcy, czynności, akcesoria.
3. Miejsca w mieście oraz czynności z nimi związane.
4. Rozrywka i wypoczynek.
5. Jedzenie, picie i odżywianie.
6. Zdrowie – części ciała, choroby, zapobieganie.   
7. Przestępstwa i przestępcy.
8. Planeta Ziemia i ochrona środowiska.

Gramatyka:

1. Czasy: Present Sipmle, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple, Past Perfect, Past Perfect Continuous, forma be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.
2. used to / would / be used to / get used to.
3. Tryby warunkowe: 0, 1, 2, 3 i tryby mieszane.
4. Przeszłość nierzeczywista.
5. Tryb łączący.
6. Strona bierna.
7. Forma kauzatywna.
8. Mowa zależna.
9. Czasowniki modalne.
10. Czasowniki frazowe.

 

Funkcje językowe:

1. System edukacyjny, podejścia do nauki, stopnie naukowe.
2. Ludzka natura – opis charakteru, wyglądu, przyzwyczajeń.
3. Podróże, miejsca w mieście i na wsi, czynności z nimi związane.
4. Zakupy i rozrywka.
5. Praca, czynności z nią związane, obowiązki, cele życiowe.
6. Nauka i technologia – naukowcy, badania naukowe, odkrycia, czynności z nimi związane.
7. Biznes i rola pieniędzy we współczesnym świecie.
8. Świat, ekologia i ochrona środowiska.

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660