Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 1


Klasa 2


Klasa 3

Pobierz zakres

Edycja XII

Gramatyka:

1. The Passive Voice.
2. Conditionals.
3. Question tags.
4. Past, present, future tenses.
5. Konstrukcje: used to, (and equivalents) make sb. Do sth. 
6. Gerund, infinitive and bare infinitive.
7. Przyimki.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie doświadczeń.
2. Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty.
3. Opisy osób,  przedmiotów i miejsc.

Gramatyka:

1. Czasowniki frazowe i słowotwórstwo.
2. Inwersja stylistyczna
3. Czasowniki modalne.
4. Czasy gramatyczne.
5. Przymiotniki.

 

Funkcje językowe:

1. Wyrażanie hipotez.
2. Wyrażanie zgody.
3. Potwierdzanie.

Gramatyka:

1. Przysłówki
2. Mowa zależna.
3. Konstrukcje:  used to, be in the habit of something, would, rather, better, wish.
4. Time clauses.
5. Question tags.
6. Strona bierna.
7. Zdania złożone.
8. Zdania warunkowe.
9. Czasy przeszłe.
10. Formy: Gerund, infinitive, bare infinitive.

 

Funkcje językowe:

1. Wyrażanie porównań.
2. Sytuacje dnia codziennego, reagowanie.
3. Zdawanie relacji.
4. Związki przyczynowo-skutkowe.
5. Wyrażanie zgody i niezgody.