Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 1


Klasa 2


Klasa 3

Pobierz zakres

Edycja XVI

Gramatyka:

1.    Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple, Past Perfect, forma be going to.
2.    Tryby warunkowe: 0, 1, 2.
3.    Czasowniki modalne.
4.    Rodzajniki określone i nieokreślone.
5.    Konstrukcja there is / there are.
6.    Wyrażenia “this”, “that”, “these” i “those”.
7.    Liczba mnoga rzeczowników.
8.    Tryb rozkazujący.
9.    Strona bierna.

 

Funkcje językowe:

1.    Opis ludzi – wygląd zewnętrzny i cechy charakteru.
2.    Szkoła – pomieszczenia, przedmioty szkolne, akcesoria.
3.    Praca i zawody.
4.    Pomieszczenia w domu, ich wyposażenie i rodzaje budynków mieszkalnych.
5.    Zdrowie – części ciała, choroby.
6.    Sztuka – rodzaje oraz czynności.
7.    Społeczeństwo.
8.    Nauka i technologia – naukowcy i czynności, które wykonują.

Gramatyka:

1.    Czasy: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple, Past Perfect, Past Perfect Continuous, forma be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.
2.    Used to / would.
3.    Tryby warunkowe: 0, 1, 2, 3 i tryby mieszane.
4.    Przeszłość nierzeczywista.
5.    Strona bierna.
6.    Mowa zależna.
7.    Czasowniki modalne.
8.    Czasowniki statyczne i dynamiczne.

 

Funkcje językowe:

1.    Opis ludzi – ubiór, akcesoria i dodatki.
2.    Sport – sportowcy, czynności, akcesoria.
3.    Miejsca w mieście oraz czynności z nimi związane.
4.    Rozrywka i wypoczynek.
5.    Jedzenie, picie i odżywianie.
6.    Zdrowie – części ciała, choroby, zapobieganie.   
7.    Przestępstwa i przestępcy.
8.    Planeta Ziemia i ochrona środowiska.

Gramatyka:

1.    Czasy: Present Sipmle, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Past Simple, Past Perfect, Past Perfect Continuous, forma be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.
2.    used to / would / be used to / get used to.
3.    Tryby warunkowe: 0, 1, 2, 3 i tryby mieszane.
4.    Przeszłość nierzeczywista.
5.    Tryb łączący.
6.    Strona bierna.
7.    Forma kauzatywna.
8.    Mowa zależna.
9.    Czasowniki modalne.
10.    Czasowniki frazowe.

 

Funkcje językowe:

1.    System edukacyjny, podejścia do nauki, stopnie naukowe.
2.    Ludzka natura – opis charakteru, wyglądu, przyzwyczajeń.
3.    Podróże, miejsca w mieście i na wsi, czynności z nimi związane.
4.    Zakupy i rozrywka.
5.    Praca, czynności z nią związane, obowiązki, cele życiowe.
6.    Nauka i technologia – naukowcy, badania naukowe, odkrycia, czynności z nimi związane.
7.    Biznes i rola pieniędzy we współczesnym świecie.
8.    Świat, ekologia i ochrona środowiska.


Klasa 4

Gramatyka:

w przygotowaniu

 

Funkcje językowe:

w przygotowaniu