/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 1

1.   Phrasal verbs.

2.   Question tags.

3.   Nazwy członków rodziny.

4.   Przymiotniki z przyimkami.

5.   Used to.

6.   Zaimki względne.

7.   Much, many, some …

8.   Budynki i miejsca użyteczności publicznej.

9.   So and neither.

10. Przedimki.

11. Okresy warunkowe

12. Słownictwo związane z komputerami.

13. Czasowniki poprzedzone formą gerund lub infinitive.

14. Katastrofy naturalne.


Klasa 2

1.   Present Simple i Past Continuous.

2.   Past Simple i Past Continuous.

3.   Present Perfect Simple and Cotinuous.

4.   Słownictwo związane z jedzeniem.

5.   Przymiotniki określające osobowość.

6.   Słownictwo związane z przestępczością.

7.   Nazwy sportów.

8.   Nazwy członków rodziny.

9.   Słownictwo związane z pieniędzmi.

10. Stopniowanie przymiotników.

11. Wiadomości o krajach anglojęzyczznych.


Klasa 3

1.   Wyrażanie przyszłości

2.   Strona bierna.

3.   Czasowniki modalne: can, must, should itd.

4.   Forma gerund i infinitive.

5.   Question tags.

6.   Przymiotniki określające osobowość.

7.   Choroby i objawy .

8.   Presnt Perfect Simple, Present Perfect Continuous

9.   Phrasal verbs

10. Pytania wtrącone

11. So i such

12. Przestępstwa.

13.Either, neither, both

14. Okresy warunkowe

15. Konstrukcja z used to.

16. Słownictwo związane z edukacją.

Pobierz zakres

Edycja 8

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660