/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 1

1. Phrasal verbs.

2. Question tags.

3. Nazwy członków rodziny.

4. Przymiotniki z przyimkami.

5. Used to.

6. Zaimki względne.

7. Much, many, some …

8. Budynki i miejsca użyteczności publicznej.

9. So and neither.

10. Przedimki.

11. Okresy warunkowe.

12. Słownictwo związane z komputerami.

13. Czasowniki poprzedzone formą gerund lub infinitive.

14. Katastrofy naturalne.


Klasa 2

1. Present Simple i Past Continuous.

2. Past Simple i Past Continuous.

3. Present Perfect Simple and Continuous.

4. Słownictwo związane z jedzeniem.

5. Przymiotniki określające osobowość.

6. Słownictwo związane z przestępczością.

7. Nazwy sportów.

8. Nazwy członków rodziny.

9. Słownictwo związane z pieniędzmi.

10. Stopniowanie przymiotników.

11. Wiadomości o krajach anglojęzycznych.

 


Klasa 3

1. Wyrażanie przyszłości.

2. Strona bierna.

3. Czasowniki modalne: can, must, should itd.

4. Forma gerund i infinitive.

5. Question tags.

6. Przymiotniki określające osobowość.

7. Choroby i objawy.

8. Presnt Perfect Simple, Present Perfect Continuous.

9. Phrasal verbs.

10. Pytania wtrącone.

11. So i such.

12. Przestępstwa.

13.Either, neither, both.

14. Okresy warunkowe.

15. Konstrukcja z used to.

16. Słownictwo związane z edukacją.

Pobierz zakres

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660