/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


          

Zgłoszenie nowych uczestników (tylko wersja on-line)

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsik MEN jest zgłoszenie minimum 5 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się).

Nagrody w konkursie pozostają niezmienne

 


          

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!

 

W związku planowanym uruchamianiem od 25 maja 2020 roku zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III szkół podstawowych informujemy możliwości przeprowadzenia konkursu w tradycyjnej formie (papierowej) jak również w formie ON-line:

  • konkursy Synapsik MEN w obu formach będą organizowane od 1 do 10 czerwca 2020 roku.

  • koordynator może wybrać formę konkursu do przeprowadzenia.

  • w przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkursu ze względów technicznych i organizacyjnych zgłoszenie można anulować - zapraszamy serdecznie w październiku 2020!

  • fizyczne dyplomy wraz z nagrodami zostaną odesłane do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Procedura konkursu Synapsik MEN  on-line 

 

 

Nauczyciel-koordynator aktualizuje nadesłaną już listę uczestników z nadanymi im kodami. Jeśli nie uległa ona zmianie, ale brakuje kodów, należy je nadać, gdyż organizator musi znać kod każdego ucznia.
Nauczyciel - koordynator lub szkoła poprzez sekretariat wysyła na konto organizatora kwotę równą ilości zadeklarowanych uczestników.  W przypadku braku możliwości zebrania tej kwoty, rodzice uczestników mogą przesłać opłatę indywidualnie na konto organizatora, podając nadany uczestnikowi KOD (np: SM-010-14).
Nauczyciel-koordynator w porozumieniu z organizatorem i uczniami określa termin przeprowadzenia konkursu. Wszyscy uczniowie powinni pisać w tym samym czasie.
Czas trwania konkursu on-line to 45 min.
System monitoruje fakt uruchamiania zewnętrznych programów jak i otwierania dodatkowych zakładek w przeglądarce w takcie pisania konkursu. Niestosowanie się do zaleceń spowoduje zamknięcie programu.
Nauczyciel-koordynator otrzymuje zestawienie wyników w ciągu 48 godzin.
Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą, do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Szkoła już zgłoszna?

PRZEKAŻ NAM SWOJĄ DECYZJĘ

Klasyczna wersja papierowa testu. Jeżeli już zgłosiłaś/-łeś swoich uczniów i chcesz pozostać przy tej wersji - prosimy i informację!

Dyplomy wraz z nagrodami zostaną  przez nas odesłane do dnia
26 czerwca 2020 roku.
Nowoczesna wersja testu na komputery i urządzenia mobilne.

Kliknij demo

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660