/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice

 

W roku szkolnym 2019 / 2020 Wydawnictwo SYNAPSA ma przyjemność zaprosić uczniów wszystkich pierwszych, drugich oraz trzecich szkół podstawowych do wzięcia udziału w kolejnej, XI edycji konkursu:

 

Synapsik "MEN"

 

Organizowany przez nas konkurs ma charakter ogólnopolski, stanowi ciekawe uzupełnienie zajęć oraz stanowi cenną informację zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników.

 

Testy konkursowe dla poszczególnych klas są przygotowywane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Przy ich tworzeniu autorzy bazują na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach wiodących wydawnictw na rynku.


          

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsik MEN jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się).

Nagrody w konkursie

 

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 10 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator, niezwłocznie po napisaniu, odsyła wypełnione przez uczniów karty konkursowe wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

SYNAPSIK MEN

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

21 1140 2004 0000 3802 7664 0586

 

Termin przeprowadzenia konkursu

do końca roku szkolnego 2019/2020

Ogłoszenie wyników

14 dni po otrzymaniu przesyłki z arkuszami uczniów


          


          


          


          

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!

 

W związku wprowadzeniem na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz wynikającego z tego zawieszenia edukacji w szkołach i przedszkolach co najmniej do końca Świąt Wielkanocnych organizator konkursów podjął decyzję o:

  • - BEZTERMINOWYM wydłużeniu momentu pisania konkursów, od chwili powrotu do normalnych zajęć szkolnych aż do zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

  • - zniesieniu granicznych terminów zapisów do wszystkich konkursów (zatem wciąż można się zapisywać, w szczególności po odwieszeniu kwarantanny).

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660