Nagroda książkowa

Edycja

19

100 %

zwycięzca

do 89 %

uczestnik

do 90 -  99%

laureat

Karty pracy w formie broszury z ćwiczeniami tematycznymi

Zakładka edukacyjna

Kartę Empik o wartości 50 złotych (przy zgłoszeniu co najmniej 100 osób)

Certyfikat szkoły

Dyplom imienny koordynatora

Dyplom imienny

SZKOŁA

NAUCZYCIEL
-KOORDYNATOR

UCZEŃ

Numer konta do wpłat

44 1050 1461 1000 0090 8205 2680

 

Tytuł wpłaty: Synapsik MEN + nadany numer szkoły

Adres odsyłki arkuszy

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.
ul. Jonschera 3/20,
91-849 Łódź

 

Dopisek: Konkurs Synapsik MEN

Opłata za udział w konkursie:

15 zł

Konstrukcja arkusza:

Język polski:  6 pytań

 

Matematyka: 6 pytań

 

Przyroda: 6 pytań

 

Język angielski: 2 pytania

Nagrody w konkursie Synapsik MEN:

Nagrody:

Ważne dokumenty:

Wzór listy uczniów

Archiwum

Regulamin

Zakres

Zasady zgłoszenia do konkursu Synapsik MEN:

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsik MEN jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 31 marca 2024 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

Zakończenie konkursu:

3 kwietnia 2024 roku (termin 1)

26 kwietnia (termin 2)

Po zakończeniu konkursu od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza:

  • 7 zł  - dla zgłoszeń do 99 uczniów
  • 16 zł - dla zgłoszeń powyżej 100 uczniów

celem opłacenia odesłania przesyłki poleconej ekonomicznej zawierającej arkusze konkursowe.

 

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do
14,50 zł. Przy liczbie uczestników
powyżej 100 opłata wynosi 14 zł za ucznia.

 

Wpłaty za konkurs należy dokonać najpóźniej 7 dni po napisaniu konkursu, czyli do 

Formularze zgłoszeniowe do konkursu:

Przeprowadzenie konkursu:

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły organizator prześle materiały konkursowe:

  • arkusze konkursowe,
  • protokół przeprowadzenia konkursu
  • instrukcję przeprowadzenia konkursu

 

Nauczyciel-koordynator samodzielnie wybiera dzień przeprowadzenia konkursu pomiędzy:

 

18 - 27 marca 2024 r. (zgłoszenia 1 termin)

11 - 19 kwietnia (zgłoszenia 2 termin)

DRUGI termin edycji wiosennej konkursu:

Termin zapisów:  do 31 marca 2024

 

Termin edycji: 11 - 19 kwietnia 2024

 

Termin ogłoszenia wyników: do 19 maja 2024

 

Termin odesłania materiałów: 20.05 - 7.06 2024

Terminarz edycji wiosennej konkursu:

Termin zapisów:  do 6 marca 2024

 

Termin edycji: 18 - 27 marca 2024

 

Termin ogłoszenia wyników: do 19 maja 2024

 

Termin odesłania materiałów: 20.05 - 7.06 2024

Ilość zgłoszonych szkół

121

Ilość zgłoszonych uczniów

3810

Wiosna

2024

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź