/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice

 

W roku szkolnym 2018 / 2019 Wydawnictwo SYNAPSA ma przyjemność zaprosić uczniów wszystkich klas drugich oraz trzecich szkół podstawowych do wzięcia udziału w kolejnej, VIII edycji konkursu:

 

Synapsik "MEN"

 

Organizowany przez nas konkurs ma charakter ogólnopolski, stanowi ciekawe uzupełnienie zajęć oraz stanowi cenną informację zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników.

 

Testy konkursowe dla poszczególnych klas są przygotowywane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Przy ich tworzeniu autorzy bazują na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach wiodących wydawnictw na rynku.

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsik MEN jest zgłoszenie minimum 5 uczestników z danej szkoły

(zgłoszenia klas drugiej i trzeciej sumują się).

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 

14 października 2018 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

Nagrody w konkursie

 

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 9 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator, najpóźniej 7 dni po napisaniu, odsyła wypełnione przez uczniów karty konkursowe wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

21 1140 2004 0000 3802 7664 0586

 

Wydłużony termin przeprowadzenia konkursu

15-26 października 2018

 


          


          


          

Termin ogłoszenia wyników

25 listopada 2018

 

Wysyłka dyplomów i nagród

do 14 grudnia 2018

 

klasa 1 (wiosna 2019)


          

Szanowni Państwo. Wysyłka materiałów konkursowych została zrealizowana w piątek 12 października w wyniku dużego obciążenia drukarni zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

 

W związku z tym informujemy, iż wydłużeniu ulega termin w jakim mogą Państwa uczniowie przystąpić do konkursu Synapsik MEN. Aktualny termin do przeprowadzenia konkursu to:

 

15 - 26 października 2018 roku

 

Przedłużeniu ulega również termin zapisów do konkursu do:

17 października 2018 roku

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660