Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Drogie Dzieci, szanowni Nauczyciele i Rodzice

 

Wydawnictwo SYNAPSA ma przyjemność zaprosić wszystkie pięciolatki i sześciolatki uczęszczające do przedszkola do wzięcia udziału w najnowszej, TRZYNASTEJ edycji Ogólnopolskich Konkursów Przedszkolnych:

Edukacja przedszkolna to pierwszy i kluczowy etap w edukacji każdego dziecka. Umysł każdego małego człowieka to twór niezwykły. Już od momentu narodzin zachowuje się jak gąbka, chłonąca wszystkie informacje ze swojego otoczenia. W wieku przedszkolnym dziecko kształtuje różne postawy, które mogą w przyszłości mieć ogromny wpływ na jego życiowe sukcesy i porażki.

Treść konkursu

Począwszy od edycji 13 ujednolicamy konstrukcję arkusza, dzieląc pytania na 5 kategorii. W każdej z nich na arkuszu znajdą się dwa pytania. Za każde z nich będzie można zdobyć 0 - punktów (brak rozwiązania), 1 - punkt zadania częściowo dobrze rozwiązane), oraz 2 punkty (zadanie w pełni rozwiążane):

 

 

 

Przebieg konkursu

Każdy zgłoszony uczestnik konkursu otrzymuje DWA kolorowe arkusze formatu A4 zawierające zadania konkursowe. Konkurs jest przeprowadzany w przedszkolach pod kontrolą nauczyciela – koordynatora (lub nauczycieli - koordynatorów).

 

Czas trwania konkursu to 30 minut. Po tym czasie nauczyciel – koordynator zbiera prace konkursowe uczniów (pierwszy arkusz) i odsyła do organizatora.

 

Drugi z kolorowych arkuszy konkursowych pozostaje dla ucznia jako materiał ćwiczeniowy, który można wykonać ponownie w domu lub poza konkursem w przedszkolu.

Nagrody w konkursie

W naszym konkursie NIE MA PRZEGRANYCH, dlatego też:

     - każdy uczestnik konkursu otrzymuje imienny, kolorowy dyplom uczestnictwa,

     - każdy uczestnik konkursu, otrzymuje również w nagrodę E-book konkursowy zawierający materiały dodatkowe: 
       zagadki, kolorowanki,

     - każdy uczestnik konkursu, otrzymuje prospekt edukacyjny, zawierający gry, zagadki, kolorowanki,

     - każdy nauczyciel - koordynator otrzymuje imienny certyfikat koordynatora,

     - każdy nauczyciel - koordynator zgłaszającego więcej niż 50 uczniów, otrzymuje atrakcyjną pozycję książkową.

     - każde przedszkole otrzymuje certyfikat uczestnictwa w konkursie,

     - biblioteka przedszkola, zgłaszającego więcej niż 100 uczniów, otrzymuje atrakcyjną pozycję książkową.

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojego przedszkola, powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

Termin przeprowadzenia konkursu

od 14 do 25 listopada 2022 roku

Przykładowe arkusze

Genialny

PIĘCIOLATEK 1

Genialny

SZEŚCIOLATEK 1

Genialny

PIĘCIOLATEK 2

Genialny

SZEŚCIOLATEK 2

6 7 8

Ilość zgłoszonych przedszkolaków

  5 7

Ilość zgłoszonych przedszkoli

Grafomotoryka

Edukacja przyrodnicza

Matematyka i logika

Spostrzegawczość

Język angielski

• pisanie po śladzie

 

• kolorowanie obrazków

 

• łączenie punktów

• wiedza przyrodnicza

 

• wiedza ekologiczna

 

• rozwój emocjonalny

 

 

• zagadki logiczne

 

• łatwe obliczenia i
  porównania

 

• dopasowanie elementów

• rozwiązywanie rebusów
 

• odnajdywanie różnic na       obrazkach

 

• odnajdywanie drogi w     labiryncie

• słownictwo angielskie

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsik MEN jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic przedszkolaka, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego

 

w wysokości 12,50 zł (zawiera VAT)

 

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja). 

 

Od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza

 

7 zł (przy zgłoszeniach powyżej 100 osób ze szkoły - 16 zł)

 

celem opłacenia i odsyłki przesyłki poleconej ekonomicznej.

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do 12 zł. Przy liczbie uczestników od 100 do 149 opłata wynosi 11,50 zł za ucznia, a przypadku zgłoszenia powyżej 150 uczniów wynosi 11 zł.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłane podsumowanie na adres mailowy zgłaszającego, uwzględniające wszystkie należne oraz dodatkowe upusty.

 

Wpłaty za konkurs można dokonywać w dwóch terminach:

NAGRODY SPECJALNE DLA

                UCZNIA                     KOORDYNATORA

E-book

"Kalendarz

nauczyciela"

E-book

Kolorowanki i zagadki dla przedszkolaków

21 1140 2004 0000 3802 7664 0586

 
Tytuł wpłaty: GP + nadany numer szkoły

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20,

91-849 Łódź

Dopisek: Konkurs Genialny Przedszkolak

Z GÓRY - do 13 XI 2022

Po konkursie - do 2 XII 2022