W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do 12 zł. Przy liczbie uczestników od 100 do 149 opłata wynosi 11,50 zł za ucznia, a przypadku zgłoszenia powyżej 150 uczniów wynosi 11 zł.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłane podsumowanie na adres mailowy zgłaszającego, uwzględniające wszystkie należne oraz dodatkowe upusty.

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego

 

w wysokości 12,50 zł (zawiera VAT)

 

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja). 

 

Od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza

 

7 zł (przy zgłoszeniach powyżej 100 osób ze szkoły - 16 zł)

 

celem opłacenia i odsyłki przesyłki poleconej ekonomicznej.

Ostateczny termin płatności

5 maja 2023 roku

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20,

91-849 Łódź

 

Dopisek: Konkurs Genialny Przedszkolak

42 1950 0001 2006 0012 3295 0002

 
Tytuł wpłaty: GP + nadany numer szkoły

• słownictwo angielskie

• rozwiązywanie rebusów
 

• odnajdywanie różnic na       obrazkach

 

• odnajdywanie drogi w     labiryncie

• zagadki logiczne

 

• łatwe obliczenia i
  porównania

 

• dopasowanie elementów

• wiedza przyrodnicza

 

• wiedza ekologiczna

 

• rozwój emocjonalny

 

 

• pisanie po śladzie

 

• kolorowanie obrazków

 

• łączenie punktów

Język angielski

Spostrzegawczość

Matematyka i logika

Edukacja przyrodnicza

Grafomotoryka

Ilość zgłoszonych przedszkoli

   9

Ilość zgłoszonych przedszkolaków

1 2 1

Genialny

SZCZEŚCIOLATEK

Genialny

PIĘCIOLATEK

Genialny

CZTEROLATEK

Przykładowe arkusze

Termin przeprowadzenia konkursu

od 24 do 29 kwietnia 2023 roku

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojego przedszkola, powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

Nagrody w konkursie

W naszym konkursie NIE MA PRZEGRANYCH, dlatego też:

     - każdy uczestnik konkursu otrzymuje imienny, kolorowy dyplom uczestnictwa,

     - każdy uczestnik konkursu, otrzymuje również w nagrodę kolorowankę,

     - każdy uczestnik konkursu, otrzymuje dwustronny arkusz zawierający grę planszową oraz zagadki,

     - każdy nauczyciel - koordynator otrzymuje imienny certyfikat koordynatora,

     - każdy nauczyciel - koordynator otrzymuje kartę koordynatora na której kolekcjonowane będą punkty do poźniejszej
       wymiany na nagrody (np. Kartę Empiku).

     - każde przedszkole otrzymuje certyfikat uczestnictwa w konkursie,

     - przedszkole, zgłaszające więcej niż 100 uczniów, otrzymuje atrakcyjną pozycję książkową.

Przebieg konkursu

Każdy zgłoszony uczestnik konkursu otrzymuje kolorowy arkusz formatu A4 zawierający zadania konkursowe. Konkurs jest przeprowadzany w przedszkolach pod kontrolą nauczyciela – koordynatora (lub nauczycieli - koordynatorów).

 

Czas trwania konkursu to 30 minut. Po tym czasie nauczyciel – koordynator zbiera prace konkursowe uczniów (pierwszy arkusz) i odsyła do organizatora.

Treść konkursu

Począwszy od edycji 13 ujednolicamy konstrukcję arkusza, dzieląc pytania na 5 kategorii. W każdej z nich na arkuszu znajdą się dwa pytania. Za każde z nich będzie można zdobyć 0 - punktów (brak rozwiązania), 1 - punkt zadania częściowo dobrze rozwiązane), oraz 2 punkty (zadanie w pełni rozwiążane):

 

 

 

Edukacja przedszkolna to pierwszy i kluczowy etap w edukacji każdego dziecka. Umysł każdego małego człowieka to twór niezwykły. Już od momentu narodzin zachowuje się jak gąbka, chłonąca wszystkie informacje ze swojego otoczenia. W wieku przedszkolnym dziecko kształtuje różne postawy, które mogą w przyszłości mieć ogromny wpływ na jego życiowe sukcesy i porażki.

Drogie Dzieci, szanowni Nauczyciele i Rodzice

 

Wydawnictwo SYNAPSA ma przyjemność zaprosić wszystkie pięciolatki i sześciolatki uczęszczające do przedszkola do wzięcia udziału w najnowszej, PIĘTNASTEJ edycji Ogólnopolskich Konkursów Przedszkolnych:

          /wydawnictwo.synapsa/

 /wydawnictwosynapsa                       

         /Wydawnictwo_SNP                      

          /Wydawnictwo Synapsa

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź