/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Nauczanie języków obcych w polskiej szkole od lat należy do najważniejszych aspektów edukacji. Umiejętność sprawnego komunikowania się w wielu językach jest nie tylko koniecznością na konkurencyjnym rynku pracy, ale pozwala też w życiu dorosłym na aktywny udział w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturowym globalnego świata. 

Testy konkursowe są przygotowywane w oparciu o obowiązującą podstawę programową bazując na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach językowych wiodących wydawnictw na rynku.

Wyniki konkursu, ustalone przez niezależnych egzaminatorów, stanowią nieocenioną pomoc dla nauczycieli oceniających postępy swoich uczniów.

 

Przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły odbędzie się na podstawie nadesłanych przez Wydawnictwo SYNAPSA materiałów.


          


          

Termin podstawowy konkursu

3-9 kwietnia 2019

 

termin dodatkowy

24-26 kwietnia 2019

 

Termin ogłoszenia wyników

17 maja 2019


          


          

 

Uwaga, ważna informacja !

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w szkolnictwie, która może wiązać się z brakiem możliwości przeprowadzenia Konkursów Weltsprachen w dniach 8 i 9 kwietnia w niektórych placówkach szkolnych, chcielibyśmy zaproponować dodatkowy termin, tzn.

24 - 26 kwietnia 2019

W przypadku pisania konkursu w II turze prosimy o wysłanie kart odpowiedzi niezwłocznie, najpóźniej do 29.04.2019.

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660