Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Terminy edycji jesiennej

Termin ogłoszenia wyników

Wydłużony termin zapisów

do 10 października 2021

od 18 do 29 października 2021 roku

Nauczanie języków obcych w polskiej szkole od lat należy do najważniejszych aspektów edukacji. Umiejętność sprawnego komunikowania się w wielu językach jest nie tylko koniecznością na konkurencyjnym rynku pracy, ale pozwala też w życiu dorosłym na aktywny udział w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturowym globalnego świata.

 

Testy konkursowe są przygotowywane w oparciu o obowiązującą podstawę programową bazując na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach językowych wiodących wydawnictw na rynku. 

 

Wyniki konkursu, ustalone przez niezależnych egzaminatorów, stanowią nieocenioną pomoc dla nauczycieli oceniających postępy swoich uczniów.

 

Przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły odbędzie się na podstawie nadesłanych przez Wydawnictwo SYNAPSA materiałów.

do 6 grudnia 2021 roku

3 edycje
w roku szkolnym 2021 / 2022

2588

Ilość zgłoszonych uczniów

1 3 9

Ilość zgłoszonych szkół

Odpowiadając na liczne pytania koordynatorów, związane z panującym obecnie okresem jesiennej, wzmożonej zachorowalności wśród uczniów i Pedagogów (nie tylko na COVID)
informujemy iż konkursy Weltsprachen mogą Państwo przeprowadzić w terminie do:


29 października 2021 roku