Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Warunkiem przystąpienia do konkursu

Synapsik MEN jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej szkoły

(zgłoszenia poszczególnych klas sumują się).

Imię i Nazwisko koordynatora
Nazwa Szkoły
Adres: ulica i numer
Adres: kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail
Faktura VAT
Liczba uczestników klasy 1:
NIP
Formuła konkursu
Zgłaszam chęć otrzymania prospektów dla uczniów z Ukrainy
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy edycji DODATKOWEJ konkursu Synapsik MEN | klasa 1

Lista uczestników

Informacje RODO

Przy IMIENNEJ formule umieść plik z danymi uczniów