Konstrukcja arkusza:

Część 1. Rozumienie tekstu czytanego
 

                        6 - 8 pytań testowych

 

Część 2. Gramatyka i słownictwo

 

                         12 - 14 pytań testowych

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen KINDER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen KINDER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

Ważne dokumenty:

Wzór listy uczniów

Zakres Materiału

Regulamin

Przykładowe arkusze

Numer konta do wpłat

44 1050 1461 1000 0090 8205 2680

 

Tytuł wpłaty: WOLE + nadany numer szkoły

Adres odsyłki arkuszy

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.
ul. Jonschera 3/20,
91-849 Łódź

 

Dopisek: Konkurs WOL Expert

Opłata za udział w konkursie:

13 zł

Zakończenie konkursu:

Po zakończeniu konkursu od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza:

  • 7 zł  - dla zgłoszeń do 99 uczniów
  • 16 zł - dla zgłoszeń powyżej 100 uczniów

celem opłacenia odesłania przesyłki poleconej ekonomicznej zawierającej arkusze konkursowe.

 

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do
12,50 zł. Przy liczbie uczestników
powyżej 100 opłata wynosi 12 zł za ucznia.

 

Wpłaty za konkurs należy dokonać najpóźniej 7 dni po napisaniu konkursu czyli do:

 

3 listopada 2023 r.

Przeprowadzenie konkursu:

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły organizator prześle materiały konkursowe:

  • arkusze konkursowe,
  • protokół przeprowadzenia konkursu
  • instrukcję przeprowadzenia konkursu

 

Nauczyciel-koordynator samodzielnie wybiera dzień przeprowadzenia konkursu pomiędzy:

 

23 a 27 października 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe do konkursu:

Zasady zgłoszenia do konkursu World of Languages EXPERT:

Warunkiem przystąpienia do konkursu World of Languages EXPERT jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 15 października 2023 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

100 %

zwycięzca

do 89 %

uczestnik

do 90 -  99%

laureat

Karta podarunkowa Empik wartości 50 zł (po opłaceniu udziału co najmniej 200 uczestników)

Certyfikat szkoły

Dla każdego dwukrotnego zwycięzcy konkursu w bieżącej edycji (jesień 2023) oraz kolejnej (wiosna 2024) karta Empiku o wartości 25 zł

NAGRODA SPECJALNA

DLA UCZNIA

Karta podarunkowa Empik wartości 50 zł (po opłaceniu udziału co najmniej 50 uczestników)

Językownik (angielsko-polski)

Zakładka edukacyjna

E-book konkursowy

SZKOŁA

NAUCZYCIEL

UCZEŃ

Imienny dyplom koordynatora

Dyplom imienny

dyplom imienny

Nagrody w konkursie World of Languages EXPERT:

Edycja

19

Jesień

2023

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź