Konstrukcja arkusza:

Część 1. Rozumienie tekstu czytanego
 

                        4 - 8 pytań testowych

 

Część 2. Gramatyka i słownictwo

 

                         10 - 14 pytań testowych

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen KINDER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

Ważne dokumenty:

Wzór listy uczniów

Zakres Materiału

Regulamin

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen KINDER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

Numer konta do wpłat (nowy numer)

94 2490 0005 0000 4530 0013 3511

 

Tytuł wpłaty: WOLK + nadany numer szkoły

Adres odsyłki arkuszy

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.
ul. Jonschera 3/20,
91-849 Łódź

 

Dopisek: Konkurs WOL Kids

Opłata za udział w konkursie:

15 zł

Zakończenie konkursu:

Po zakończeniu konkursu od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza:

  • 7 zł  - dla zgłoszeń do 99 uczniów
  • 16 zł - dla zgłoszeń powyżej 100 uczniów

celem opłacenia odesłania przesyłki poleconej ekonomicznej zawierającej arkusze konkursowe.

 

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do
14,50 zł. Przy liczbie uczestników
powyżej 100 opłata wynosi 14 zł za ucznia.

 

Wpłaty za konkurs należy dokonać najpóźniej 7 dni po napisaniu konkursu, czyli najpóźniej do:

19 kwietnia 2024 roku (termin 1)

7 maja 2024 roku (termin 2)

Formularze zgłoszeniowe do konkursu:

Przeprowadzenie konkursu:

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły organizator prześle materiały konkursowe:

  • arkusze konkursowe,
  • protokół przeprowadzenia konkursu
  • instrukcję przeprowadzenia konkursu

Nauczyciel-koordynator samodzielnie wybiera dzień przeprowadzenia konkursu:

 

pomiędzy 3 a 12 kwietnia 2024 r. (zgłoszenia 1 termin)

pomiędzy 15 a 30 kwietnia 2024 r. (zgłoszenia 2 termin)

Zasady zgłoszenia do konkursu World of Languages KIDS:

Warunkiem przystąpienia do konkursu World of Languages KIDS w drugim terminie jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2024 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź