Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1.    Czasowniki modalne: wollen, können.
2.    Rodzajnik określony i nieokreślony w celowniku.
3.    Zaimek dzierżawczy w mianowniku i bierniku.

 

Funkcje językowe:

1.    Opisywanie drogi i środków lokomocji.
2.    Opisywanie swojej okolicy, domu, pokoju.
3.    Nazwy pomieszczeń, mebli oraz określanie ich położenia. 


Klasa 6

Gramatyka:

1.    Liczebniki porządkowe.
2.    Zaimki osobowe w bierniku i celowniku.
3.    Zaimek nieokreślony man.
4.    Zaimki dzierżawcze w bierniku.
5.    Przyimek für.

 

Funkcje językowe:

1.    Nazwy pór roku oraz miesięcy.
2.    Podawanie dat.
3.    Zaproszenie na przyjęcie, oraz odpowiedź na nie.
4.    Przygotowania do przyjęcia.
5.    Prezenty oraz składanie życzeń.
6.    Święta i zwyczaje świąteczne.

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 5


Klasa 8 A

Gramatyka:

1.    Odmiana czasowników regularnych oraz sein i mögen w liczbie pojedynczej.
2.    Budowa zdania oznajmującego oraz pytającego.
3.    Przeczenia nein i nicht.

 

Funkcje językowe:

1.    Formy powitania i pożegnania.
2.    Przedstawianie siebie i innych osób.
3.    Zadawanie pytań oraz udzielanie na nie odpowiedzi zarówno twierdzących jak i przeczących.
4.    Liczebniki do 20.
5.    Zarys geografii krajów niemieckojęzycznych.

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 7 A

Gramatyka:

1.    Przymiotnik w funkcji przydawki.
2.    Odmiana przymiotnika z rzeczownikiem z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym.
3.    Odmiana przymiotnika z rzeczownikiem z zaimkiem dzierżawczym i przeczeniem kein.
4.    Pytania z was für (ein...)... oraz z welch… .
5.    Forma würde z bezokolicznikiem.

 

Funkcje językowe:

1.    Pytanie o cechy charakteru, wygląd zewnętrzny oraz udzielanie odpowiedzi.
2.    Udzielanie oraz uzyskiwanie informacji na temat ubioru.
3.    Wyrażanie opinii o modzie.
4.    Znaki zodiaku.


Klasa 8 F

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Pobierz zakres

Gramatyka:

1.    Odmiana rodzajnika nieokreślonego, zaimka dzierżawczego oraz przeczenia kein w mianowniku i bierniku.
2.    Czasowniki nieregularne: essen, helfen, sehen, lesen.
3.    Czasowniki rozdzielnie złożone z przedrostkami: an, auf, ein, fern, los, raus, zu, zurück.

 

Funkcje językowe:

1.    Pytanie o godzinę i podawanie czasu.
2.    Dni tygodnia i pory dnia.
3.    Opisywanie swojego dnia powszedniego.

 


Klasa 4

Gramatyka:

1.    Odmiana czasowników w liczbie pojedynczej: sein, wohnen, kommen, heißen.
2.    Liczebniki do 12.
3.    Zaimki pytające: was, wie, wie alt, wo, woher.

 

Funkcje językowe:

1.    Formy powitania i pożegnania.
2.    Przedstawianie się (imię i nazwisko, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek) oraz pytanie o to innych.
3.    Nazwy krajów niemieckojęzycznych wraz ze stolicami.

 

Gramatyka:

1.    Dopełniacz
2.    Zdania podrzędne ze spójnikiem dass. 
3.    Czasownik werden.
4.    Wyrażanie przyszłości
5.    Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

 

Funkcje językowe:

1.    Zawody i czynności związane z ich wykonywaniem.
2.    Plany zawodowe: pytania, odpowiedzi, wyrażanie opinii.
3.    Przynależność rzeczy.
4.    Pytanie o plany, prognozy i zamiar wykonania czegoś oraz udzielanie odpowiedzi.
5.    Porównywanie osób.


Klasa 7 F

Edycja XVI