Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Zdania ze spójnikami: dass, weil, denn i ob. 
2. Perfekt czasowników nieregularnych z haben i sein.
3. Ułamki: ein Drittel, ein Viertel.

 

Funkcje językowe:

1. Festyn z okazji dnia dziecka.
2. Wzywanie pomocy.
3. Pytanie o pozwolenie, wyrażanie zgody i odmowy.
4. Podziękowanie, przeprosiny oraz reagowanie na nie.
5. Części ciała.
6. Problemy nastolatków.


Klasa 6

Gramatyka:

1. Czas przeszły Perfekt.
2. Czas przeszły Imperfekt czasowników haben i sein.
3. Czasowniki modalne: wollen, können, mögen, müssen, dürfen.
4. Przyimek zu.

 

Funkcje językowe:

1. Określenie położenia różnych miejsc w mieście, opisywanie drogi i określanie kierunku.
2. Opisywanie miejscowości z jej zaletami i wadami.
3. Nazywanie środków lokomocji.
4. Zakupy – zalety i wady robienia zakupów w małym sklepie i supermarkecie.
5. Liczebniki powyżej 100.
6. Podawanie dat.
7. Opisywanie czynności dnia codziennego w czasie przeszłym.
8. Opisywanie wydarzeń związanych z życiem i dorobkiem znanych twórców nauki, kultury i techniki.

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 5


Klasa 8 A

Gramatyka:

1. Czasowniki nieregularne, rozdzielnie złożone i zwrotne.
2. Rodzajnik określony w bierniku
3. Spójnik denn.
4. Zaimek nieosobowy es.

 

Funkcje językowe:

1. Hobby i czynności wykonywane w wolnym czasie.
2. Podawanie przepisu na ulubioną potrawę.
3. Obsługa komputera – podstawowe słownictwo.
4. Przebieg dnia.
5. Pytanie o godzinę, określanie czasu zegarowego.

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7


Klasa 7 A

Gramatyka:

1.Rekcja czasowników i przymiotników.
2. Pytania o dopełnienie przyimkowe.
3.Zaimek nieokreślony man.
4. Zdanie pytające zależne.
5. Zdanie podrzędne ze spójnikiem ob.

 

Funkcje językowe:

1. Zaangażowania charytatywne.
2. Pytania o czynności dotyczące ochrony środowiska i udzielanie odpowiedzi na takie pytania. 
3. Urządzenia medialne – posiadanie i użytkowanie.
4. Interpretacja wyników ankiety dotyczącej korzystania z mediów.


Klasa 8 F

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Pobierz zakres

Gramatyka:

1. Zaimek nieosobowy man.
2. Rzeczowniki złożone.
3. Zaimek osobowy w bierniku.
4. Odmiana czasowników zwrotnych np.: sich freuen. 
5. Odmiana czasowników: fahren, laufen, schlafen.

 

Funkcje językowe:

1. Wakacje i ferie zimowe – najchętniej wykonywane czynności.
2. Kartka z pozdrowieniami.
3.  Artykuły spożywcze, potrawy, opakowania, naczynia.
4. Informowanie o tym, co je się najchętniej lub co chciałoby się zjeść.

 


Klasa 4

Gramatyka:

1. Rodzajnik określony, nieokreślony, przeczenie kein w mianowniku.
2. Odmiana czasowników regularnych: zeichnen, rechnen itp.
3. Zaimki osobowy w mianowniku.

 

Funkcje językowe:

1. Przedmioty i przybory szkolne.
2. Nazwy kolorów.
3. Opisywanie czynności wykonywanych na lekcjach.
4. Chwalenie, krytykowanie i wyrażanie własnej opinii.

 

Gramatyka:

1. Czas przeszły Perfekt.
2. Czas przeszły Imperfekt (czasowniki regularne, nieregularne, modalne)
3. Zdania podrzędne ze spójnikiem als.

 

Funkcje językowe:

1. Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości.
2. Opowiadanie baśni.


Klasa 7 F

Edycja XII