Edycja XVIII


Klasa 7 F

Gramatyka:

1.    Czas przeszły Perfekt.
2.    Czas przeszły Imperfekt (czasowniki regularne, nieregularne, modalne)
3.    Zdania podrzędne ze spójnikiem als.

 

Funkcje językowe:

1.    Opowiadanie o wydarzeniach z przeszłości.
2.    Opowiadanie baśni.

Gramatyka:

1.    Rodzajnik określony, nieokreślony, przeczenie kein w mianowniku.
2.    Odmiana czasowników regularnych: zeichnen, rechnen itp.
3.    Zaimki osobowy w mianowniku.

 

Funkcje językowe:

1.    Przedmioty i przybory szkolne.
2.    Nazwy kolorów.
3.    Opisywanie czynności wykonywanych na lekcjach.
4.    Chwalenie, krytykowanie i wyrażanie własnej opinii.

 


Klasa 4

Gramatyka:

1.    Zaimek nieosobowy man.
2.    Rzeczowniki złożone.
3.    Zaimek osobowy w bierniku.
4.    Odmiana czasowników zwrotnych np.: sich freuen. 
5.    Odmiana czasowników: fahren, laufen, schlafen.

 

Funkcje językowe:

1.    Wakacje i ferie zimowe – najchętniej wykonywane czynności.
2.    Kartka z pozdrowieniami.
3.    Artykuły spożywcze, potrawy, opakowania, naczynia.
4.    Informowanie o tym, co je się najchętniej lub co chciałoby się zjeść.

 

Pobierz zakres

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6


Klasa 8 F

Gramatyka:

1.    Rekcja czasowników i przymiotników.
2.    Pytania o dopełnienie przyimkowe.
3.    Zaimek nieokreślony man.
4.    Zdanie pytające zależne.
5.    Zdanie podrzędne ze spójnikiem ob.

 

Funkcje językowe:

1.    Zaangażowania charytatywne.
2.    Pytania o czynności dotyczące ochrony środowiska i udzielanie odpowiedzi na takie pytania. 
3.    Urządzenia medialne – posiadanie i użytkowanie.
4.    Interpretacja wyników ankiety dotyczącej korzystania z mediów.


Klasa 7 A

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7

Gramatyka:

1.    Czasowniki nieregularne, rozdzielnie złożone i zwrotne.
2.    Rodzajnik określony w bierniku
3.    Spójnik denn.
4.    Zaimek nieosobowy es.

 

Funkcje językowe:

1.    Hobby i czynności wykonywane w wolnym czasie.
2.    Podawanie przepisu na ulubioną potrawę.
3.    Obsługa komputera – podstawowe słownictwo.
4.    Przebieg dnia.
5.    Pytanie o godzinę, określanie czasu zegarowego.


Klasa 8 A


Klasa 5

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7

Fortgeschrittene - test zaawansowany, dla uczniów kontynuujących naukę po klasie 6

Gramatyka:

1.    Czas przeszły Perfekt.
2.    Czas przeszły Imperfekt czasowników haben i sein.
3.    Czasowniki modalne: wollen, können, mögen, müssen, dürfen.
4.    Przyimek zu.

 

Funkcje językowe:

1.    Określenie położenia różnych miejsc w mieście, opisywanie drogi i określanie kierunku.
2.    Opisywanie miejscowości z jej zaletami i wadami.
3.    Nazywanie środków lokomocji.
4.    Zakupy – zalety i wady robienia zakupów w małym sklepie i supermarkecie.
5.    Liczebniki powyżej 100.
6.    Podawanie dat.
7.    Opisywanie czynności dnia codziennego w czasie przeszłym.
8.    Opisywanie wydarzeń związanych z życiem i dorobkiem znanych twórców nauki, kultury i techniki.


Klasa 6

Gramatyka:

1.    Zdania ze spójnikami: dass, weil, denn i ob. 
2.    Perfekt czasowników nieregularnych z haben i sein.
3.    Ułamki: ein Drittel, ein Viertel.

 

Funkcje językowe:

1.    Festyn z okazji dnia dziecka.
2.    Wzywanie pomocy.
3.    Pytanie o pozwolenie, wyrażanie zgody i odmowy.
4.    Podziękowanie, przeprosiny oraz reagowanie na nie.
5.    Części ciała.
6.    Problemy nastolatków.

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź