/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Anfänger - test początkujący, dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie 7

Imię i Nazwisko koordynatora
Nazwa Szkoły
Adres: ulica i numer
Adres: kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail
Liczba uczestników klasy 7 (A)
Faktura VAT
NIP
Formuła konkursu
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy konkursu Weltsprachen Kinder | klasa 7 (A)

Lista uczestników

Informacje RODO

Przy IMIENNEJ formule umieść plik z danymi uczniów

Warunkiem przystąpienia do konkursu

Weltsprachen Kinder jest zgłoszenie minimum 8 uczestników

z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się).

Specjalna edycja
jesienna dla uczniów 
rozpoczynających
naukę w klasach 4 i 7

5 - 10 XI 2020

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660