Edycja 7

Pobierz zakres

1.    Czasowniki modalne.

2.    Gerund i Infinitives.

3.    Wishes.

4.    Strona bierna.

5.    Mowa zależna.

6.    Okresy warunkowe – drugi i trzeci.

7.    So i neither.

8.    Środowisko – słownictwo.

9.    Phrasal verbs.

10.  Technologia.

11.  Słowotwórstwo.

12.  Zwroty z czasownikiem tell i say.

13.  Konstrukcja used to i would.

14.  Sporty i sprzęt wykorzystywany w sporcie.

15.  Czasowniki z przyimkami.


Klasa 3

          /wydawnictwo.synapsa/

 /wydawnictwosynapsa                       

         /Wydawnictwo_SNP                      

          /Wydawnictwo Synapsa

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź