/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


Klasa 3

1.  Nazwy zawodów i charakterystyczne dla nich czynności.

2.  Przymiotniki opisujące osobowość.

3.  Phrasal verbs.

4.  Słownictwo w restauracji.

5.  Zaimki względne.

6.  Idiomy.

7.  Słowotwórstwo.

8.  Słownictwo związane ze sportem.

9.  Czasowniki z przyimkami.

10. Przymiotniki i zaimki dzierżawcze.

11. Strona bierna.

Pobierz zakres

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660