Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zakres klasy I oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1. Czasy Present Simple I Continuous
2. Czasownik modalny can
3. Określenie częstotliwości wykonywanych czynności.

 

Funkcje językowe:

1. Nazwy części garderoby.
2. Liczebniki do 20.
3. Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym.
4. Nazwy angielskich gier.

Zakres klasy II oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1. Konstrukcja Would like to … 
2. Stopień wyższy przymiotników.

 

Funkcje językowe:

1. Nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
2. nazwy instrumentów muzycznych.
3. Nazwy zajęć pozaszkolnych.
4. Nazwy czynności dnia codziennego.
5. Opisywanie pogody.

Zakres klasy III oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania i przeczenia.
2. Tryb rozkazujący.
3. Present Simple.
4. Like + czasownik z końcówką – ing.

 

Funkcje językowe:

1. Zamawianie jedzenia oraz podawanie przepisów.
2. Zadawanie pytań o jedzenie oraz wyrażanie opinii na jego temat.
3. Proponowanie jedzenia, wyrażanie podziękowania, prośby, pozwolenia oraz odmawiania.
4. Cechy i umiejętności ludzi i zwierząt w kontekście czasownika modalnego can.
5. Czynności dnia codziennego, formy spędzania wolnego czasu.

Zakres z klasy IV oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne ( a lot of, many, much)
2. Wyrażenie Would like (to)
3. Czasownik like (co lubimy jeść)
4. Czas Present Continuous dla wyrażenia zaplanowanej przyszłości.
5. Stopniowanie przymiotników.
6. Wyrażenie How much (przy pytaniu o cenę)

 

Funkcje językowe:

1. Członkowie rodziny
2. Zawody
3. Artykuły spożywcze
4. Jedzenie w domu i poza domem.
5. Kupowanie i zamawianie jedzenia.
6. Opisywanie części garderoby i zakupy.

Zakres z klasy V oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1. Czas Present Perfekt. Pytania i przeczenia  z użyciem ever i never.
2. Czas Future Simple.

 

Zagadnienia leksykalne:

1. Nazwy świąt i uroczystości (przygotowania, składanie życzeń i podziękowań.
2. Przestrzeń kosmiczna.
3. Przyszłość – składanie propozycji i obietnic; przewidywania.
4. Literatura science fiction.

Zakres z klasy VI oraz dodatkowo:.

 

Gramatyka:

1. Czas Present Perfect Simple
2. Formy dzierżawcze.
3. Konstrukcje z because/ because of/ that’s because.
4. Czasowniki frazowe, zastosowanie przymiotnikowe.
5. Zaimki wskazujące.

 

Zagadnienia leksykalne:

1. Rodzaje domów, pomieszczeń i wyposażenie.
2. Czynności wykonywane w domu.
3. Instrukcja obsługi.
4. Nazywanie miejsc w mieście, opisywanie ich funkcji; opisywanie trasy, podawanie wskazówek.
5. Odczytywanie tablic informacyjnych.
6. Podróżowanie.
7. Wyrażenia związane z określaniem czasu.
8. Formy powitania i pożegnania w e-mailu formalnym.

Zakres z klasy VII oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1. Czasowniki frazowe i statyczne.
2. Czasy Present Simple i Present Continuous.
3. Kolokacje I wyrażenia przyimkowe.
4. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określniki ilościowe.
5. Konstrukcje: wish, hope, may
6. Czasowniki nieregularne.
7. Liczebniki, ceny, daty.
8. Konstrukcje dotyczące danych liczbowych.
9. Słowotwórstwo (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki).
10. Zestawienie konstrukcji z used to, would, be used to oraz get used to.
11. Kolejność przymiotników w zdaniu.

 

Zagadnienia leksykalne:

1. Związki i relacje rodzinne oraz pokrewieństwo.
2. Życie rodzinne oraz opisywanie osób.
3. Składanie życzeń i gratulacji oraz odpowiadanie na nie.
4. Nazywanie produktów spożywczych (przygotowanie posiłków, spożywanie, ulubione artykuły spożywcze, piramida żywieniowa, zdrowe odżywianie).


Klasa 2

Gramatyka:

1. Konstrukcje: This is … ; Where is …; Where are … .
2. Konstrukcje: Have got …; Has got …

 

Funkcje językowe:

1. Nazwy członków rodziny (przedstawianie ich
2. Nazwy pomieszczeń w domu i domów różnych zwierząt.
3. Nazwy części ciała
4. Nazwy różnych nastrojów.
5. Nazwy zwierząt.


Klasa 1


Klasa 3


Klasa 4


Klasa 5


Klasa 6


Klasa 7


Klasa 8

Pobierz zakres

Edycja XII