/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

1.   Wielkanoc – słownictwo.

2.   Ubrania.

3.   Pory roku.

4.   Czynności wykonywane w wolnym czasie.

5.   Miejsca w szkole.

6.   Przymiotniki opisujące nasze samopoczucie.

7.   Mówienie o tym, co możemy i czego nie możemy robić.

8.   Mówienie o tym co potrafimy , a czego nie potrafimy robić.

9.   Nazwy sportów.

10. Problemy zdrowotne – słownictwo.

11. Polecenia wydawane przez nauczyciela w klasie.

12. Dni tygodnia.

13. Przedmioty znajdujące się w różnych pomieszczeniach.

14. Czasownik „have got”.


Klasa 2

1.   Jedzenie – nazwy produktów.

2.   Mówienie o upodobaniach.

3.   Zastawa stołowa.

4.   Prośby z czasownikiem „can”

5.   Kategorie jedzenia: warzywa, owoce itp.

6.   Mówienie o tym co potrafimy, a czego nie potrafimy robić. Użycie czasownika „can”

7.   Nazwy sportów.

8.   Liczebniki 1 -100.

9.   Opisywanie przebiegu dnia – słownictwo, zwroty.

10. Podawanie godzin.

11. Nazwy zabawek i przedmiotów używanych do zabawy.

12. Wakacje – słownictwo.

13. Walentynki – informacje.


Klasa 3

1.   Nazwy zwierząt.

2.   Części ciała zwierząt.

3.   Czasownik “have got”.

4.   Zaimki wskazujące this, that, these i those.

5.   Przymiotniki dzierżawcze.

6.   Czas Present Simple.

7.   Przysłówki częstotliwości.

8.   Czynności wykonywane w wolnym czasie.

9.   Przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.

10. Nazwy członków rodziny.


Klasa 4

1.   Części ciała.

2.   Much, many, a lot of.

3.   Porównania- konstrukcja as ….. as.

4.   Czas Past Simple.

5.   Liczebniki porządkowe.

6.   Zaimki w funkcji dopełnienia.

7.   Nazwy członków rodziny.

8.   Choroby.

9.   Have to and must.

10. Forma “ gerund” po czasownikach np. enjoy, like, hate itd.

11. Pomieszczenia w domu i typowe dla nich wyposażenie.

12. Be going to – wyrażanie zamiarów.

13. Pytania typu „wh-”

14. Przyroda – słownictwo.


Klasa 5

1.   Czasowniki modalne.

2.   Czas Present Perfect.

3.   Czas Past Simple i Past Continuous.

4.   Czas Future Simple.

5.   Pogoda, natura.

6.   Tryb rozkazujący.

7.   Okresy warunkowe 0 i 1.

8.   Konstrukcja TO BE GOING TO.

9.   Nazwy zawodów.

10. Wyposażenie domu.

11. Sklepy.

12. Podróżowanie.


Klasa 6


Klasa 7


Klasa 8

1.   Zgadzanie się bądź niezgadzanie z opinią rozmówcy.

2.   Słowotwórstwo.

3.   Present Perfect.

4.   Phrasal verbs.

5.   Relative clauses.

6.   Some, any , no compounds.

7.   Future Simple, be going to, might and might not.

8.   Słownictwo związane z pracą.

9.   I i II okres warunkowy.

10. Gerund i infinitive.

11. Słownictwo związane z przestępczością.

12. Nazwy zawodów.

Pobierz zakres

1.   Czas Present Perfect.

2.   Rzeczy znajdujące się w różnych pomieszczeniach.

3.   Forma dzierżawcza z „-s”.

4.   Jedzenie.

5.   Technologia.

6.   Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

7.   Phrasal verbs.

8.   Choroby.

9.   Okresy warunkowe: zerowy, pierwszy i drugi.

10. Charakterystyczne cechy wyglądu.

11. Forma gerundialna oraz bezokolicznikowa czasowników.

12. Zakupy.

13. Czasowniki modalne.

14. Wiadomości o świętach.

1.   Nazwy zwierząt.

2.   Kolory.

3.   Liczebniki 1-10.

4.   Przyimki miejsca.

5.   Nazwy członków rodziny.

6.   Jedzenie – nazwy produktów.

7.   Czasowniki wyrażające umiejętności.

8.   Części ciała.

9.   Nazwy zabawek i przedmiotów do zabawy.

10. Nazwy materiałów, z których wykonane są różne przedmioty.

11. Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem.

12. Nazwy przyborów szkolnych.

13. Polecenia wydawane przez nauczyciela w klasie.

14. Kategorie produktów: warzywa, owoce itp.

15. Czasowniki ruchu: biegać , skakać itp.


Klasa 1

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660