Edycja XVII

Pobierz zakres


Klasa 8


Klasa 7


Klasa 6


Klasa 5


Klasa 4


Klasa 3


Klasa 1

Gramatyka:

1.    Konstrukcje: This is … ; Where is …; Where are … .
2.    Konstrukcje: Have got …; Has got … 

 

Funkcje językowe:

1.    Nazwy członków rodziny (przedstawianie ich
2.    Nazwy pomieszczeń w domu i domów różnych zwierząt.
3.    Nazwy części ciała
4.    Nazwy różnych nastrojów.
5.    Nazwy zwierząt.


Klasa 2

Zakres z klasy VII oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czasowniki frazowe i statyczne.
2.    Czasy Present Simple i Present Continuous.
3.    Kolokacje I wyrażenia przyimkowe.
4.    Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określniki ilościowe.
5.    Konstrukcje: wish, hope, may
6.    Czasowniki nieregularne.
7.    Liczebniki, ceny, daty.
8.    Konstrukcje dotyczące danych liczbowych.
9.    Słowotwórstwo (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki).
10.    Zestawienie konstrukcji z used to, would, be used to oraz get used to.
11.    Kolejność przymiotników w zdaniu.

 

Zagadnienia językowe:

1.    Związki i relacje rodzinne oraz pokrewieństwo.
2.    Życie rodzinne oraz opisywanie osób.
3.    Składanie życzeń i gratulacji oraz odpowiadanie na nie.
4.    Nazywanie produktów spożywczych (przygotowanie posiłków, spożywanie, ulubione artykuły spożywcze, piramida żywieniowa, zdrowe odżywianie).

Zakres z klasy VI oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czas Present Perfect Simple
2.    Formy dzierżawcze.
3.    Konstrukcje z because/ because of/ that’s because.
4.    Czasowniki frazowe, zastosowanie przymiotnikowe.

 

Zagadnienia językowe:

1.    Rodzaje domów, pomieszczeń i wyposażenie.
2.    Czynności wykonywane w domu.
3.    Instrukcja obsługi.
4.    Nazywanie miejsc w mieście, opisywanie ich funkcji; opisywanie trasy, podawanie wskazówek.
5.    Odczytywanie tablic informacyjnych.
6.    Podróżowanie.
7.    Wyrażenia związane z określaniem czasu.
8.    Formy powitania i pożegnania w e-mailu formalnym.

Zakres z klasy V oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czas Present Perfekt. Pytania i przeczenia  z użyciem ever i never.
2.    Czas Future Simple.

 

Zagadnienia językowe:

1.    Nazwy świąt i uroczystości (przygotowania, składanie życzeń i podziękowań.
2.    Przestrzeń kosmiczna.
3.    Przyszłość – składanie propozycji i obietnic; przewidywania.
4.    Literatura science fiction.

Zakres z klasy IV oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czas przeszły czasownika to be.
2.    Wyrażenia There was … There were … - zdania twierdzące i przeczące.
3.    Czasownik must/ mustn’t 
4.    Czas Past Simple czasowników nieregularnych.

 

Funkcje językowe:

1.    Części ciała, choroby, wypadki i kontuje.
2.    Pytanie o samopoczucie i stan zdrowia.
3.    Porady lekarskie oraz udzielenie informacji dotyczących zdrowia.
4.    Formy spędzania wolnego czasu w przeszłości.

Zakres klasy III oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania i przeczenia.
2.    Tryb rozkazujący.
3.    Present Simple.
4.    Like + czasownik z końcówką – ing.

 

Funkcje językowe:

1.    Zamawianie jedzenia oraz podawanie przepisów.
2.    Zadawanie pytań o jedzenie oraz wyrażanie opinii na jego temat.
3.    Proponowanie jedzenia, wyrażanie podziękowania, prośby, pozwolenia oraz odmawiania.
4.    Cechy i umiejętności ludzi i zwierząt w kontekście czasownika modalnego can.
5.    Czynności dnia codziennego, formy spędzania wolnego czasu.

Zakres klasy II oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Konstrukcja Would like to … 
2.    Stopień wyższy przymiotników.

 

Funkcje językowe:

1.    Nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
2.    Nazwy instrumentów muzycznych.
3.    Nazwy zajęć pozaszkolnych.
4.    Nazwy czynności dnia codziennego.
5.    Opisywanie pogody.

Zakres klasy I oraz dodatkowo:

 

Gramatyka:

1.    Czasy Present Simple I Continuous.
2.    Czasownik modalny can.
3.    Określenie częstotliwości wykonywanych czynności.

 

Funkcje językowe:

1.    Nazwy części garderoby.
2.    Liczebniki do 20.
3.    Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym.
4.    Nazwy angielskich gier.

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź