Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą, gdy uczniowie wrócą do szkoły.

Nauczyciel-koordynator otrzymuje zestawienie wyników w ciągu 48 godzin.

System monitoruje fakt uruchamiania zewnętrznych programów jak i otwierania dodatkowych zakładek w przeglądarce w takcie pisania konkursu. Niestosowanie się do zaleceń spowoduje zamknięcie programu.

Czas trwania konkursu on-line to 45 min.

Nauczyciel-koordynator w porozumieniu z organizatorem i uczniami określa termin przeprowadzenia konkursu. Wszyscy uczniowie powinni pisać w tym samym czasie.

Nauczyciel - koordynator lub szkoła poprzez sekretariat wysyła na konto organizatora kwotę równą ilości zadeklarowanych uczestników.  W przypadku braku możliwości zebrania tej kwoty, rodzice uczestników mogą przesłać opłatę indywidualnie na konto organizatora, podając nadany uczestnikowi KOD (np: AK-005-14).

Nauczyciel-koordynator aktualizuje nadesłaną już listę uczestników z nadanymi im kodami. Jeśli nie uległa ona zmianie, ale brakuje kodów, należy je nadać, gdyż organizator musi znać kod każdego ucznia.

Procedura konkursu World of Languages KIDS on-line 

 

 


          

Nowoczesna wersja testu na komputery i urządzenia mobilne.


Dostępna od początku kwietnia 2020 w ramach akcji


#zostanwdomu

Klasyczna wersja papierowa testu. Jeżeli już zgłosiłaś / łeś swoich uczniów i chcesz pozostać przy tej wersji - NIE MUSISZ NIC ROBIĆ.


Po ponownym uruchomieniu szkół prześlemy materiały do placówki. Czas na przesłanie wyników

14 dni od daty otrzymania kart odpowiedzi

Szkoła już zgłoszna?

Potwierdź liczbę uczestników wersji on-line


          


          

Konkurs World of Languages KIDS

 

polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 18 ciekawie skonstruowanych pytań, które zostały podzielone na trzy bloki:

 

 

 

 

                                 rozumienie ze słuchu               rozumienie tekstu czytanego                   gramatyka i słownictwo

 

Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.


          

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 10 zł (zawiera VAT). Po zarejestrowaniu wpłaty od wszystkich uczestników organizator wyznacza termin konkursu w porozumieniu z koordynatorem, w zależności od tego czy wybiera wersję on-line czy papierową (tradycyjną). Wyniki wersji on-line zostaną przekazane nauczycielowi w ciągu 48 godzin. Wyniki wersji papierowej (przeprowadzonej po zniesieniu kwarantanny społecznej) w ciągu 14 dni od daty odesłania arkuszy. Pop przeprowadzeniu wersji papierowej należy ją wysłać do organizatora niezwłocznie.

Nagrody w konkursie

 

          

Szanowni Uczniowie, Rodzice

oraz Nauczyciele!

 

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas

I, II, III, IV, V, VI, VII oraz VIII

szkół podstawowych

do wzięcia udziału w 9 sesji wiosennej

konkursu z języka angielskiego

World of Languages KIDS

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu World of Languages Kids jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się).

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, może BEZTERMINOWO 
wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź