Szanowni Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele!

 

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas

do wzięcia udziału w jesiennej sesji 

konkursu z języka angielskiego

World of Languages Kids

poziom klasy 8 szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy gimnazjum. Siódmy  etap nauki

poziom klasy 7 szkoły podstawowej lub

szósty etap nauki

poziom klasy 6 szkoły podstawowej lub

piaty etap nauki

poziom klasy 5 szkoły podstawowej lub

czwarty etap nauki

poziom klasy 4 szkoły podstawowej lub

trzeci etap nauki

poziom klasy 3 szkoły podstawowej lub

drugi etap nauki

Polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 18 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Opis konkursu

 

poziom klasy 2 szkoły podstawowej lub

pierwszy etap nauki


          

Nagrody za udział w konkursie

 

Konkurs WOL Kids

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

42 1950 0001 2006 0012 3295 0002

 

Słuchacz, wyrażający chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 9 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres placówki przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, karta odpowiedzi, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator najpóźniej 7 dni po napisaniu odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu World of Languages jest zgłoszenie minimum 5 uczestników z danej placówki (zgłoszenia poszczególnych grup sumują się). Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 5 grudnia 2018 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając ikonę powyżej.

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź