Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


          

Nagrody w konkursie

 

          


          

Opis konkursu

 

Polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy na poszczególnych poziomach charakteryzuje różny stopień trudności odwzorowujący poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych wersji konkursu sumują się). Koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 22 marca 2020 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając ikonę powyżej.

 

Słuchacz, wyrażający chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 15 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres placówki przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, karta odpowiedzi, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator najpóźniej 7 dni po napisaniu odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

 

 

Konkurs POLIGLOTA

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

42 1950 0001 2006 0012 3295 0002

 

Nagrody dodatkowe za udział w konkursie

Imię i Nazwisko koordynatora
Nazwa Szkoły
Adres: ulica i numer
Adres: kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail
Faktura VAT
NIP
Zgłoszenie z języka
Ilość uczestników poziomu początkującego
Ilość uczestników poziomu średniozaawansowanego
Ilość uczestników poziomu zaawansowanego
Formuła konkursu
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Lista uczestników

Informacje RODO

Przy IMIENNEJ formule konkursu umieść plik z danymi uczniów

Nasze konkursy językowe 

 

polegają na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań, które zostały podzielone na trzy bloki:

 

 

 

 

                                 rozumienie ze słuchu               rozumienie tekstu czytanego                   gramatyka i słownictwo

 

Poszczególne teksty charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Termin konkursu

1-8 kwietnia 2020