Przy IMIENNEJ formule umieść plik z danymi uczniów

Informacje RODO

Lista uczestników

Formularz zgłoszeniowy Dyktanda Słowik dla Liceów i Techników

Imię i Nazwisko koordynatora
Nazwa Szkoły
Adres: ulica i numer
Adres: kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail
Telefon koordynatora (opcjonalnie)
Faktura VAT
NIP
Formuła konkursu
Liczba uczestników w klasie 1
Liczba uczestników w klasie 2
Liczba uczestników w klasie 3
Liczba uczestników w klasie 4
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Warunkiem przystąpienia do konkursu

Słowik jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły

(zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)

Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

Zgłoszenie udziału

w dyktandzie Słowik

dla liceów i techników

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź