Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zgłoszenie udziału

w dyktandzie Słowik

dla liceów i techników

Warunkiem przystąpienia do konkursu

Słowik jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej szkoły

(zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)

Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

Imię i Nazwisko koordynatora
Nazwa Szkoły
Adres: ulica i numer
Adres: kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail
Faktura VAT
NIP
Formuła konkursu
Liczba uczestników w klasie 1
Liczba uczestników w klasie 2
Liczba uczestników w klasie 3
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz zgłoszeniowy Dyktanda Słowik dla Liceów i Techników

Lista uczestników

Informacje RODO

Przy IMIENNEJ formule umieść plik z danymi uczniów