Regulamin konkursu

1. Jak przebiega publikacja nadesłanego opowiadania?

Każdy opublikowany tom opowiadań w każdej z trzech kategorii, zawierać będzie 10 opowiadań różnych autorów. Jeśli autor zgłosi więcej niż jedno opowiadanie, zostanie ono opublikowane w kolejnych tomach opowiadań.

 

2. W jakiej postaci wydawana jest publikacja?

Publikacja ma postać e-booka dostępnego do sprzedaży na stronie wydawnictwa.

 

3. Honorarium autorskie.

Wydawnictwo Synapsa oferuje najwyższy na rynku tantiem autorski wynoszący 50% od wartości zysku ze sprzedaży każdego egzemplarza elektronicznej wersji książki do podziału pomiędzy 10 autorów. Każdy autor zatem otrzymuje 5% wartości zysku ze sprzedaży każdego egzemplarza książki z opowiadaniami.

 

4. Książki jako nagrody.

Wydawnictwo Synapsa zastrzega sobie prawo również do udostępnienia elektronicznych postaci książki jako nagrody bezpłatnej dla uczestników konkursów.

 

5. Wydanie książki indywidualnie przez autora.

Każdy posiadacz książki (czy zakupionej czy uzyskanej w formie nagrody) może głosować na trzy najlepsze opowiadania w tomie. Każde głosowanie będzie. Autorowi opowiadania, który zgromadzi 1000 punktów literackich zostanie zaproponowana umowa autorska na napisanie pełnej wersji swojego działa.

 

6. Zasady przyznawania punktów literackich.

Każdy głos czytelnika (wynikający z zakupu książki lub otrzymania jej w formie nagrody) oddany na opowiadanie ma wartość 50 pkt.

 

Szkoła może zdobywać punkty literackie dla zgłaszanych przez siebie autorów również w następujący sposób:

     - Każdy uczestnik konkursu przedmiotowego = 10 punktów.

     - Każdy uczestnik konkursu językowego = 10 punków.

     - Każdy zakupiony przez ucznia danej szkoły językownik (niezależnie od rodzaju jego promocji) = 15 punktów literackich.

 

Szkoła kumuluje punkty literackie w sposób ciągły biorąc udział w konkursach organizowanych przez Wydawnictwo Synapsa. 

Pierwsze konkursy za które przyznawane są punkty literackie to wiosenna w 2020 roku edycja konkursów (on-line i klasycznych)

 

7. Kiedy następuje wypłata honorarium?

Rozliczenia z autorami dokonywane są cztery razy w roku (kwartalnie), począwszy od miesiąca ukazania się książki.

 

8. Kto ponosi koszty wydania książki?

Wszystkie koszty redakcji, składu, łamania oraz dystrybucji książki ponosi w całości Wydawnictwo Synapsa.

 

9. Jak wyglądają formalności?

Po zaakceptowaniu propozycji książkowej, między autorem (lub jego prawnym opiekunem w przypadku autorów niepełnoletnich) a wydawnictwem zawierana jest umowa autorska.

 

10. Czy konieczne jest osobiste stawienie się w siedzibie wydawnictwa?

Osobiste stawienie się w siedzibie wydawnictwa w celu podpisania umowy nie jest konieczne. Korespondencja i wysyłka dokumentów odbywa się za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

11. Jaki charakter posiadać będzie publikacja?

Publikacja opowiadania będzie miała charakter tantiemowej licencji wyłącznej.

 

12. W jakim terminie zostanie wydana książka?

Okres wakacyjny 2020 jest czasem na zgłoszenia swoich opowiadań. Publikacja pierwszych tomów następuje we wrześniu 2020 roku.

 

13. Czy książki będą posiadać numer identyfikacyjny?

Tak, każdej wydanej książce Wydawnictwo nadaje unikalny numer ISBN.

 

14. Kto odpowiada za szatę graficzną oraz okładkę mojej książki?

Wydawnictwo współpracuje z wieloma grafikami mającymi doświadczenie w pracy na potrzeby wydawnictw książkowych.

 

15. W jakim formacie powinno być przygotowane opowiadanie?

W formacie zgodnym z MS Word.

Zgłoszenie publikacji

kategoria OPEN

 

Fantasy

 

Science - Fiction

 

Konkurs literacki

"Geniusz słowa"

Masz bogatą wyobraźnię? Czytasz dużo książek? A może samodzielnie piszesz opowiadania i marzysz aby Twoja twórczość dotarła do szerszej rzeszy odbiorców? Nie czekaj, weź udział w konkursie "Geniusz słowa"

 

Konkurs, ma charakter ciągły tzn. nie ma określonych granic czasowych ani limitu nadesłanych prac. Konkurs "Geniusz słowa" będzie przeprowadzany w trzech następujących kategoriach:

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź