Wyślij zgłoszenie

Tytuł utworu
Imię i nazwisko autora
e-mail autora
Nazwa szkoły autora
Adres szkoły autora
Podgatunek opowiadania
Wgraj plik z opowiadaniem
wyślij
wyślij
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Jak przygotować pliki

  • objętość tekstu od 5 do 7 stron znormalizowanych (9000 do 12600 znaków),

  • plik w formacie *.rtf, *.doc lub *.docx,

  • czcionka Times New Roman (12 pt) lub Arial (11 pt),

  • interlinia 1,5 wiersza,

  • marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron,

  • justowanie obustronne tekstu.

Akceptowane podgatunki fantastyki naukowej

Steampunk

Cyberpunk    

Biopunk    

Silkpunk
Antyutopia    

Dystopia       

Uchronia  

Fantastyka socjologiczna

Hard Science Fiction  

Science Fantasy

Arkusz wydawniczy

Jest główną miarą objętości tekstu i wynosi 40 000 znaków ze spacjami lub

22 strony znormalizowane.

Strona znormalizowana

To strona, która zawiera 1800 znaków ze spacjami. Termin ten pomaga w określaniu objętości danego tekstu, gdyż jest niezależny od tego, jak sformatujemy tekst na stronie (tzn. jakie zastosujemy marginesy, wielkość i krój czcionki, interlinię itd.)

Wyślij zgłoszenie

Konkurs literacki

"Geniusz słowa"

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź