Zgłoś

klasę

8

Zgłoś

klasę

7

Zgłoś

klasę

6

Zgłoś

klasę

5

Zgłoś

klasę

4

Formularze zgłoszeniowe do konkursu:

Przeprowadzenie konkursu:

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły organizator prześle materiały konkursowe:

  • arkusze konkursowe,
  • protokół przeprowadzenia konkursu
  • instrukcję przeprowadzenia konkursu

 

Nauczyciel-koordynator samodzielnie wybiera dzień przeprowadzenia konkursu pomiędzy:

 

23 a 27 października 2023 r.

Numer konta do wpłat

44 1050 1461 1000 0090 8205 2680

 

Tytuł wpłaty: Klub Odkrywców + nadany numer szkoły

Adres odsyłki arkuszy

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.
ul. Jonschera 3/20,
91-849 Łódź

 

Dopisek: Klub Odkrywców

Opłata za udział w konkursie:

13 zł

Zakończenie konkursu:

Po zakończeniu konkursu od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza:

  • 7 zł  - dla zgłoszeń do 99 uczniów
  • 16 zł - dla zgłoszeń powyżej 100 uczniów

celem opłacenia odesłania przesyłki poleconej ekonomicznej zawierającej arkusze konkursowe.

 

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do
12,50 zł. Przy liczbie uczestników
powyżej 100 opłata wynosi 12 zł za ucznia.

 

Wpłaty za konkurs należy dokonać najpóźniej 7 dni po napisaniu konkursu czyli do:

 

3 listopada 2023 r.

100 %

zwycięzca

do 89 %

uczestnik

do 90 -  99%

laureat

Karta podarunkowa Empik wartości 50 zł (po opłaceniu udziału co najmniej 200 uczestników)

certyfikat szkoły

Karta podarunkowa Empik wartości 50 zł (po opłaceniu udziału co najmniej 50 uczestników)

Karta podarunkowa Empik wartości 25 zł

gra planszowa

zakładka edukacyjna

e-book konkursowy

SZKOŁA

NAUCZYCIEL

UCZEŃ

imienny dyplom koordynatora

dyplom imienny

e-book konkursowy

dyplom imienny

Nagrody w konkursie Klub Odkrywców:

Zasady zgłoszenia do konkursu Klub Odkrywców:

Warunkiem przystąpienia do konkursu Klub Odkrywców jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do daty zakończenia konkursu w terminie dodatkowym wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

Konstrukcja arkusza:

Biologia:  5 pytań

 

Chemia: 5 pytań

 

Fizyka: 5 pytań

 

Geografia: 5 pytań

Przykładowe arkusze:

Ważne dokumenty:

Wzór listy uczniów

Regulamin i zakres konkursu

Terminarz edycji jesiennej konkursu:

Termin zapisów:  do 15 października 2023

 

Termin edycji: od 23 do 27 października 2023

 

Termin ogłoszenia wyników: do 8 stycznia 2024

 

Termin odesłania materiałów: do 31 stycznia 2024

Edycja

2

Ilość zgłoszonych szkół

17

Ilość zgłoszonych uczniów

451

Jesień

2023

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen KINDER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź