Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie

 

Termin ferii: 14.02 - 27.02

Termin konkursu: 31.01 - 11.02

Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

 

 

Termin ferii: 31.01 - 13.02

Termin konkursu: 17.01 - 28.01

Podlaskie,
Warmińsko-Mazurskie

 

 

Termin ferii: 24.01 - 06.02

Termin konkursu: 17.01 - 21.01
7.02 - 11.02

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

 

Termin ferii: 17.01 - 30.01

Termin konkursu: 31.01 - 11.02

Ilość zgłoszonych szkół

 1  1

Ilość zgłoszonych uczniów

1 1 1

Liceum,

Technikum

Szkoła Podstawowa

 

Konkurs francuski

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

42 1950 0001 2006 0012 3295 0002

 

Słuchacz, wyrażający chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 11 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres placówki przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, karta odpowiedzi, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator niezwłocznie po napisaniu odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu z języka francuskiego jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej placówki (zgłoszenia poszczególnych wersji konkursu sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

Nagrody za udział w konkursie

3 edycje

w roku szkolnym 2021 / 2022

do 28 lutego 2022 roku

Nauczanie języków obcych w polskiej szkole od lat należy do najważniejszych aspektów edukacji. Umiejętność sprawnego komunikowania się w wielu językach jest nie tylko koniecznością na konkurencyjnym rynku pracy, ale pozwala też w życiu dorosłym na aktywny udział w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturowym globalnego świata.

 

Testy konkursowe są przygotowywane w oparciu o obowiązującą podstawę programową bazując na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach językowych wiodących wydawnictw na rynku. 

 

Wyniki konkursu, ustalone przez niezależnych egzaminatorów, stanowią nieocenioną pomoc dla nauczycieli oceniających postępy swoich uczniów.

 

Przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły odbędzie się na podstawie nadesłanych przez Wydawnictwo SYNAPSA materiałów.

od 17 stycznia do 11 lutego 2022 roku

cay czas trwania konkursów

Termin zapisów

Termin ogłoszenia wyników

Terminy edycji jesiennej konkursu

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź