Zagadnienia leksykalne:

Francja w dobie Internetu
Wakacje i podróże
Telewizja i prasa
Francja i Paryż
Polityka
Ekologia, ochrona środowiska
Szkolnictwo we Francji
Wygląd zewnętrzny, zmiany w wyglądzie
Cechy charakteru, opis osobowości
Rozmowa kwalifikacyjna
Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa
Poszukiwanie pracy
Moda
Wspomnienie dzieciństwa
Zakupy, e-zakupy
Sport

 

Zagadnienia gramatyczne:

Tryb łączący czasu teraźniejszego i przeszłego (subjonctif présent / subjonctif passé) 
Tryb przypuszczający czasu teraźniejszego i przeszłego (condtionnel present oraz conditionnel passé)
Wyrażanie hipotezy
Zdania celowe, przyczynowe, skutkowe
Następstwo czasów
Mowa zależna (discours indirect)
Czas futur antérieur
Czas zaprzeszły plus-que-parfait
Zdania względne
Infinitif / Infinitif passé 
Nominalizacja (tworzenie rzeczowników odczasownikowych)

 

 

Zagadnienia leksykalne:

Francja w dobie Internetu
Wakacje i podróże
Telewizja i prasa
Francja i Paryż
Polityka
Ekologia, ochrona środowiska
Szkolnictwo we Francji
Wygląd zewnętrzny
Cechy charakteru

 

 

Zagadnienia gramatyczne:

Czas passé récent, czas futur proche
Tryb rozkazujący
Tryb przypuszczający
Tryb warunkowy czasu teraźniejszego (subjonctif présent) czasowników regularnych
Tryb warunkowy czasu teraźniejszego (subjonctif présent) czasowników posiłkowych être i avoir
Tryb warunkowy czasu teraźniejszego (subjonctif présent) czasowników nieregularnych
Strona bierna
Zaimki en oraz y
Konstrukcja le gérondif
Stopniowanie przymiotników
Imiesłowy: le participe présent, le participe passé, gérondif
wyrażanie czynności uprzedniej (avant de), równoczesnej (pendant que, depuis que), późniejszej (après que)

3 typy (modele) zdań warunkowych
czas teraźniejszy progresywny (konstrukcja être en train de)

 

 

Zagadnienia leksykalne:

Francja w dobie Internetu
Wakacje i podróże
Telewizja, prasa, radio
Francja i Paryż
Polityka
Ekologia, ochrona środowiska
Sport
Dodatkowe zajęcia w szkole
Przyjaźń, miłość

 

Zagadnienia gramatyczne:

Czas passé récent, czas futur proche
Tryb rozkazujący
Tryb przypuszczający
Tryb warunkowy (subjonctif) czasowników regularnych
Tryb warunkowy (subjonctif) czasowników posiłkowych être i avoir
Strona bierna
Zaimki en oraz y
Konstrukcja le gérondif
Stopniowanie przymiotników
wyrażanie czynności uprzedniej (avant de), równoczesnej (pendant que, depuis que), późniejszej (après que)

czas teraźniejszy progresywny (konstrukcja être en train de)
 

Zagadnienia leksykalne:

1. Opis miejsca zamieszkania.
2. Opis rodziny.
3. 
Opis szkoły i przedmiotów szkolnych.
4.
Opis aktywności wykonywanych w czasie wolnym.
5. Pory roku.
6. Pogoda.
7. Środki transportu.
8. Kawiarnia / Restauracja.

 

Zagadnienia gramatyczne:

- Zaimki względne
- Odmiana czasowników posiłkowych être i avoir 
- Czasowniki regularne (grupa I i II)
- Czasowniki nieregularne (grupa III)
- Rodzajniki określone, nieokreślone; rodzajniki ściągnięte, rodzajniki cząstkowe
- Czasy gramatyczne: czas teraźniejszy (présent), czas przeszły ciągły (imparfait), czas przeszły złożony (passé composé), czas przyszły futur proche 
- Struktura czasu teraźniejszego ciągłego être en train de (faire quelque chose) 
- Konstrukcje typu C’est + nom, c’est + pronom 
- Zdania przeczące 
- Liczebniki główne, liczebniki porządkowe
- Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników
- Przyimki przed nazwami państw i miast
- Zdania pytające (est-ce que, inwersja, pyt. intonacyjne)
- Zaimek osobowy dzierżawczy
- Zaimek osobowy wskazujący
- Czasowniki zwrotne


KLASA 3 LO oraz 3 i 4 Technikum (B1):


KLASA 2 (A2+):


KLASA 1 (A2):

Edycja 2

Liceum
Technikum

Zakres Tematyczny Konkursu
El Mundo De Los Idiomas


KLASA 8 (A1+):

Zagadnienia leksykalne:

1. Opis miejsca zamieszkania.
2. Opis rodziny.
3. 
Opis szkoły i przedmiotów szkolnych.
4.
Opis aktywności wykonywanych w czasie wolnym.
5. Pory roku.
6. Pogoda.
7. Środki transportu.
8. Kawiarnia / Restauracja.

 

Zagadnienia gramatyczne:

- Zaimki pytające, pytania intonacyjne, 
- Zaimki względne
- Odmiana czasowników posiłkowych être i avoir 
- Czasowniki regularne (grupa I i II)
- Czasowniki nieregularne (grupa III)
- Rodzajniki określone, nieokreślone; rodzajniki ściągnięte, rodzajniki cząstkowe
- Czasy gramatyczne: czas teraźniejszy (présent), czas przeszły ciągły (imparfait), czas przeszły złożony (passé composé), czas przyszły futur proche 
- Zdania przeczące 
- Liczebniki główne, liczebniki porządkowe
- Liczba mnoga rzeczowników i przymiotników
- Przyimki przed nazwami państw i miast
- Zdania pytające (est-ce que, inwersja, pyt. intonacyjne)
- Zaimek osobowy dzierżawczy
- Zaimek osobowy wskazujący
- Zaimek on
- Wyrażenia ilościowe (beaucoup, peu, trop, etc.) 


KLASA 7 (A1):

Edycja 2

Szkoła

Podstawowa

Zakres Tematyczny Konkursu
Le Monde Des Langues

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź