Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660

 

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Rzeczowniki złożone.
2. Czasowniki z wymianą samogłoski tematycznej.
3. Czasownik modalny können.
4. Wyrażenie es gibt.
5. Zaimek nieokreślony man.
6. Wyrażanie przynależności.
7. Czasownik wissen.

 

Funkcje językowe:

1. Nazywanie produktów spożywczych, potraw, posiłków oraz lokali gastronomicznych.
2. Opisywanie zdrowych i niezdrowych nawyków żywieniowych.
3. Podawanie przepisu na danie.
4. Składanie zamówienia w restauracji.
5. Określanie ilości (potraw, produktów).
6. Nazywanie miejsc i instytucji w mieście.
7. Pytanie o drogę i opisywanie jej.
8. Pytanie o lokalizację i określanie jej.
9. Pytanie o znajomość np. miejsca.
10. Wyrażanie pewności.
11.Wyrażanie podziękowania oraz reagowanie na nie.

Gramatyka:

1. Czasowniki modalny sollen.
2. Czasownik lassen.
3. Tryb rozkazujący.
4. Czas przeszły Perfekt.
5. Czas przeszły Imperfekt czasowników haben i sein.
6. Tworzenie imiesłowu biernego.

 

Funkcje językowe:

1. Części ciała.
2. Choroby, dolegliwości i środki farmaceutyczne.
3. Pytanie o samopoczucie i informowanie o stanie zdrowia.
4. Wyrażanie zaskoczenia.
5. Prośba o radę oraz udzielanie jej.
6. Informowanie o skutkach.
7. Przedstawianie opinii innych osób.
8. Określanie częstotliwości.
9. Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości.
10. Opisywanie doświadczeń swoich jak i innych osób.
11. Określanie czasu.
12. Wyrażanie zdenerwowania, wątpliwości.


Klasa 1 liceum / technikum


Klasa 2 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Czas przyszły Futur
2. Pytanie zależne.
3. Zdania przyzwalające – obwohl, trotzdem
4. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika we wszystkich przypadkach. 
5. Zdania względne.
6. Tryb przypuszczający.

 

Funkcje językowe:

1. Problemy współczesnego świata, prognozy dotyczące przyszłości, wyrażanie niepokoju i troski.
2. Przedstawianie swoich marzeń, planów, nadziei.
3. Opisywanie wyników ankiety.
4. Opisywanie wyglądu i określanie cech charakteru.
5. Charakteryzowania przyszłego współmałżonka.
6. Opisywanie problemów ludzi samotnych.
7. Udzielanie rad osobom przezywającym rozterki.


Klasa 3 liceum / 3 i 4 technikum

Pobierz zakres

Edycja XII