Edycja XVIII

Pobierz zakres


Klasa 4 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Czas przyszły Futur I.
2. Czasowniki z dopełnieniem przyimkowym.
3. Zdanie okolicznikowe czasu ze spójnikami als i wenn.
4. Przyimek an.

 

Funkcje językowe:

1. Opowiadanie o swoich planach po maturze.
2. Zwyczaje i uroczystości rodzinne.
3. Czynniki stresogenne i sposoby radzenia sobie z nimi.


Klasa 3 liceum / technikum

Gramatyka:

1.    Czas przyszły Futur
2.    Pytanie zależne.
3.    Zdania przyzwalające – obwohl, trotzdem
4.    Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika we wszystkich przypadkach. 
5.    Zdania względne.
6.    Tryb przypuszczający.

 

Funkcje językowe:

1.    Problemy współczesnego świata, prognozy dotyczące przyszłości, wyrażanie niepokoju i troski.
2.    Przedstawianie swoich marzeń, planów, nadziei.
3.    Opisywanie wyników ankiety.
4.    Opisywanie wyglądu i określanie cech charakteru.
5.    Charakteryzowania przyszłego współmałżonka.
6.    Opisywanie problemów ludzi samotnych.
7.    Udzielanie rad osobom przezywającym rozterki.


Klasa 2 liceum / technikum


Klasa 1 liceum / technikum

Gramatyka:

1.    Czasowniki modalny sollen.
2.    Czasownik lassen.
3.    Tryb rozkazujący.
4.    Czas przeszły Perfekt.
5.    Czas przeszły Imperfekt czasowników haben i sein.
6.    Tworzenie imiesłowu biernego

 

Funkcje językowe:

1.    Części ciała.
2.    Choroby, dolegliwości i środki farmaceutyczne.
3.    Pytanie o samopoczucie i informowanie o stanie zdrowia.
4.    Wyrażanie zaskoczenia.
5.    Prośba o radę oraz udzielanie jej.
6.    Informowanie o skutkach.
7.    Przedstawianie opinii innych osób.
8.    Określanie częstotliwości.
9.    Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości.
10.    Opisywanie doświadczeń swoich jak i innych osób.
11.    Określanie czasu.
12.    Wyrażanie zdenerwowania, wątpliwości.

Gramatyka:

1.    Rzeczowniki złożone.
2.    Czasowniki z wymianą samogłoski tematycznej.
3.    Czasownik modalny können.
4.    Wyrażenie es gibt.
5.    Zaimek nieokreślony man.
6.    Wyrażanie przynależności.
7.    Czasownik wissen.

 

Funkcje językowe:

1.    Nazywanie produktów spożywczych, potraw, posiłków oraz lokali gastronomicznych.
2.    Opisywanie zdrowych i niezdrowych nawyków żywieniowych.
3.    Podawanie przepisu na danie.
4.    Składanie zamówienia w restauracji.
5.    Określanie ilości (potraw, produktów).
6.    Nazywanie miejsc i instytucji w mieście.
7.    Pytanie o drogę i opisywanie jej.
8.    Pytanie o lokalizację i określanie jej.
9.    Pytanie o znajomość np. miejsca.
10.    Wyrażanie pewności.
11.Wyrażanie podziękowania oraz reagowanie na nie.

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź