/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1. Czasowniki regularne.
2. Czasowniki: haben i sein.
3. Pytania ogólne i szczegółowe.

 

Funkcje językowe:

1. Nazywanie członków rodzin, opisywanie ich oraz przedstawianie innych osób i ich rodzin.
2. Informowanie o danych personalnych.
3. Wyrażanie opinii o zwierzętach domowych.
4. Wyrażanie przypuszczeń oraz podawanie przyczyn.

Gramatyka:

1. Czasowniki modalne: müssen, mögen oraz forma möchte.
2. Czasowniki rozdzielnie złożone.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie czynności dnia powszedniego oraz relacjonowanie własnego przebiegu dnia jak i innych osób.
2. Pytanie o czas i określanie czasu.
3. Wyrażanie życzeń.


Klasa 1 liceum / technikum


Klasa 2 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w mianowniku i bierniku.
2. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

 

Funkcje językowe:

1. Opisywanie wyglądu, charakteru oraz zachowania innych osób.
2. Porównywanie cech osób i przedmiotów.
3. Opisywanie części garderoby, stylu ubierania się, wyrażanie opinii na temat ubrań oraz udzielanie rad na temat sposobu ubierania się.
4. Opowiadanie o znanych osobach.


Klasa 3 liceum / 3 i 4 technikum

Pobierz zakres

Edycja X

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660