Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Gramatyka:

1.    Czasowniki regularne.
2.    Czasowniki: haben i sein.
3.    Pytania ogólne i szczegółowe.

 

Funkcje językowe:

1.    Nazywanie członków rodzin, opisywanie ich oraz przedstawianie innych osób i ich rodzin.
2.    Informowanie o danych personalnych.
3.    Wyrażanie opinii o zwierzętach domowych.
4.    Wyrażanie przypuszczeń oraz podawanie przyczyn.

Gramatyka:

1.    Czasowniki modalne: müssen, mögen oraz forma möchte.
2.    Czasowniki rozdzielnie złożone.

 

Funkcje językowe:

1.    Opisywanie czynności dnia powszedniego oraz relacjonowanie własnego przebiegu dnia jak i innych osób.
2.    Pytanie o czas i określanie czasu.
3.    Wyrażanie życzeń.


Klasa 1 liceum / technikum


Klasa 2 liceum / technikum

Gramatyka:

1.    Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym w mianowniku i bierniku.
2.    Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

 

Funkcje językowe:

1.    Opisywanie wyglądu, charakteru oraz zachowania innych osób.
2.    Porównywanie cech osób i przedmiotów.
3.    Opisywanie części garderoby, stylu ubierania się, wyrażanie opinii na temat ubrań oraz udzielanie rad na temat sposobu ubierania się.
4.    Opowiadanie o znanych osobach.


Klasa 3 liceum / technikum

Gramatyka:

1. Czas przyszły Futur I.
2. Czasowniki z dopełnieniem przyimkowym.
3. Zdanie okolicznikowe czasu ze spójnikami als i wenn.
4. Przyimek an.

 

Funkcje językowe:

1. Opowiadanie o swoich planach po maturze.
2. Zwyczaje i uroczystości rodzinne.
3. Czynniki stresogenne i sposoby radzenia sobie z nimi.


Klasa 4 liceum / technikum

Pobierz zakres

Edycja XV