Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Wydawnictwo Synapsa to firma, która od lat specjalizuje się w organizacji  konkursów szkolnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz techników.

 

W naszych konkursach co roku bierze udział kilkanaście tysięcy uczestników z ponad tysiąca szkół w całej Polsce.

 

Aktywnie działamy również na rynku wydawniczym, publikując książki beletrystyczne oraz materiały i pomoce edukacyjne.

Klasa 2

„Nasz Elementarz” - klasa 1 cz. I    "Jesień"

„Nasz Elementarz” - klasa 1 cz. II   "Zima"

„Nasz Elementarz” - klasa 1 cz. III   "Wiosna”

„Nasz Elementarz” - klasa 1 cz. IV   "Lato"

Szanowni nauczyciele, w związku rozpoczęciem 1 września 2017 wdrażania reformy edukacji oraz z wprowadzeniem nowych podstaw programowych zmianie ulega zakres programowy konkursu Synapsik "MEN" dla klas pierwszych szkół podstawowych. Wiosną roku 2018 siódma edycja konkursu Synapsik "MEN" bazować będzie na treściach zawartych w przedstawionych poniżej podręcznikach.   

Zakres konkursu Synapsik "MEN"

sesja wiosenna 

(19 – 23 marca 2018 roku)

TicketMOCKUP

 

Nagrody w konkursie

Uczniów, którzy w konkursie zdobędą maksymalną liczbę punktów, organizator uhonoruje nagrodami książkowymi oraz dyplomami laureata. Ponadto:

   - każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma imienny dyplom uczestnictwa;

   - każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma zestaw trzech zakładek edukacyjnych;

   - każdy nauczyciel - koordynator otrzyma imienny certyfikat koordynatora;

   - każdy nauczyciel - koordynator, który w ciągu roku szkolnego zgłosi co najmniej 100 uczestników (zgłoszenia z
     różnych edycji i klas łączą się) otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (do wyboru z zaproponowanej listy książek);

   - każda szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie;

   - biblioteka szkoły, zgłaszającej więcej niż 50 uczniów, otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (zgłoszenia konkursów
     różnych klas sumują się).

Nagrody w konkursie

Uczniów, którzy w konkursie zdobędą maksymalną liczbę punktów organizator uhonoruje dyplomami laureata. Ponadto:

   - każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma imienny dyplom uczestnictwa;

   - każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma zestaw trzech zakładek edukacyjnych;

   - każdy nauczyciel - koordynator otrzyma imienny certyfikat koordynatora;

   - każdy nauczyciel - koordynator, który w ciągu roku szkolnego zgłosi co najmniej 100 uczestników (zgłoszenia z różnych
     edycji i klas łączą się) otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (do wyboru z zaproponowanej listy książek);

   - każda szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie,

   - biblioteka szkoły zgłaszającej więcej niż 50 uczniów otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (zgłoszenia konkursów
     różnych klas sumują się).

Klasa I

"Nasz Elementarz" klasa 1 - część 1, 2, 3 (jesień, zima, wiosna)

01- 09 lutego 2018

12- 16 lutego 2018

Województwa:

 

- dolnośląskie
- mazowieckie
- opolskie
- zachodniopomorskie
- podlaskie
- warmińsko-mazurskie
- kujawsko-pomorskie
- lubuskie
- małopolskie
- świętokrzyskie
- wielkopolskie

Województwa:

 

- lubelskie
- łódzkie
- podkarpackie
- pomorskie
- śląskie

Klasa 3

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. I (matematyka i ed. zintegrowana)

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. II (matematyka i ed. zintegrowana)

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. III (matematyka i ed. zintegrowana)

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. IV (matematyka i ed. zintegrowana)

klasa 1

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 1

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 2

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 3

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 4

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 5

                

                 "Szkolni Przyjaciele"

                 klasa 1 cz. 1, 2, 3, 4
               
                 Matematyka cz. 1, 2

Klasa 2

„Elementarz odkrywców”

klasa 1 (edukacja zintegrowana)

część 1, 2, 3, 4
 

 

Klasa 2

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 1

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 2

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 3

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 4

                                       

                                        „Oto Ja” – klasa 1 cz. 1
                                        „Oto Ja” – klasa 1 cz. 2

„Ja i moja szkoła” na nowo – klasa 1 cz. 1, 2, 3, 4, 5

Klasa 2

„Elementarz odkrywców” – klasa 1 cz. 1 (edukacja matematyczna)
„Elementarz odkrywców” – klasa 1 cz. 2 (edukacja matematyczna) 

Lista uczestników


Przed wypełnieniem formularza prosimy o pobranie pliku w formacie Excel

Cały czas poszukujemy młodych, zdolnych autorów zainteresowanych publikacją swoich opowiadań na łamach naszego Magazynu.

Przypominamy warunki jakie spełniać ma opowiadanie:- jego akcja umiejscowiona jest w niedalekiej bądź odległej przyszłości,- wydarzenia w nim zawarte wsparte są wiedzą naukową (żadnych czarów ani magii),- wzorem do naśladowania autora jest twórczość m.in Stanisława Lema lub Isaaca Asimova.

Jeśli opowiadanie spełnia wymogi tzw. "Twardej S-F" prosimy o przesłanie go na adres:

hard.sf@wydawnictwo-synapsa.pl

Przed wysłaniem prosimy o przygotowanie tekstu w sposób przedstawiony poniżej:- plik w formacie *.rtf, *.doc lub *.docx,- czcionka Times New Roman (12 pt) lub Arial (11 pt),- interlinia 1,5 wiersza,- marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron,- justowanie obustronne tekstu,- numeracja stron,- swoje dane kontaktowe w prawym górnym rogu pierwszej strony.- objętość od 15 do 30 stron