Przycisk

Imię i Nazwisko koordynatora
Nazwa Szkoły
Adres: ulica i numer
Adres: kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail
Telefon koordynatora (opcjonalnie)
Faktura VAT
Liczba uczestników klasy 1:
NIP
Formuła konkursu
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
WYŚLIJ  ZGŁOSZENIE
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Część 1. Rozumienie ze słuchu

Nowość od roku szkolnego 2019/2020

 

W tej części konkursu zadaniem uczniów będzie udzielenie odpowiedzi na kilka pytań na podstawie krótkiego tekstu

słuchanego.

 

Materiał dźwiękowy będzie dostępny na stronie internetowej organizatora w czasie trwania konkursu. Do jego

odsłuchania i wykorzystania w czasie prowadzonego konkursu konieczne jest użycie komputera z dostępem do internetu lub smartfona. Zalecamy użycie (zwłaszcza w dużych pomieszczeniach) głośników.

 

W przypadku gdyby nie było możliwości wykorzystania przez szkołę materiałów znajdujących się on-line, istnieje możliwość wysyłki nagrań w formie płyty CD.

 

Ilość pytań: 3 - 5

W związku wprowadzeniem na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego i wiążącą się z tym koniecznością zamknięcia placówek edukacyjnych organizator konkursów podjął decyzję o:

  • BEZTERMINOWYM wydłużeniu momentu pisania konkursów, aż do zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

  • uruchomieniu możliwości zdalnego wykonania wybranych testów.

  • zniesieniu ostatecznych terminów zapisów do wszystkich konkursów (terminy otwarte).

Kliknij demo

Nowoczesna wersja testu na komputery i urządzenia mobilne.


Klasyczna wersja papierowa testu. Jeżeli już zgłosiłaś/-łeś swoich uczniów i chcesz pozostać przy tej wersji - prosimy i informację!


Dyplomy wraz z nagrodami zostaną  przez nas odesłane do dnia
26 czerwca 2020 roku.

Szkoła już zgłoszna?

PRZEKAŻ NAM SWOJĄ DECYZJĘ

Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą, do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Nauczyciel-koordynator otrzymuje zestawienie wyników w ciągu 48 godzin.

System monitoruje fakt uruchamiania zewnętrznych programów jak i otwierania dodatkowych zakładek w przeglądarce w takcie pisania konkursu. Niestosowanie się do zaleceń spowoduje zamknięcie programu.

Czas trwania konkursu on-line to 45 min.

Nauczyciel-koordynator w porozumieniu z organizatorem i uczniami określa termin przeprowadzenia konkursu. Wszyscy uczniowie powinni pisać w tym samym czasie.

Nauczyciel - koordynator lub szkoła poprzez sekretariat wysyła na konto organizatora kwotę równą ilości zadeklarowanych uczestników.  W przypadku braku możliwości zebrania tej kwoty, rodzice uczestników mogą przesłać opłatę indywidualnie na konto organizatora, podając nadany uczestnikowi KOD (np: SM-010-14).

Nauczyciel-koordynator aktualizuje nadesłaną już listę uczestników z nadanymi im kodami. Jeśli nie uległa ona zmianie, ale brakuje kodów, należy je nadać, gdyż organizator musi znać kod każdego ucznia.

Procedura konkursu Synapsik MEN  on-line 

 

 


          

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!

 

W związku planowanym uruchamianiem od 25 maja 2020 roku zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III szkół podstawowych informujemy możliwości przeprowadzenia konkursu w tradycyjnej formie (papierowej) jak również w formie ON-line:

  • konkursy Synapsik MEN w obu formach będą organizowane od 1 do 10 czerwca 2020 roku.

  • koordynator może wybrać formę konkursu do przeprowadzenia.

  • w przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkursu ze względów technicznych i organizacyjnych zgłoszenie można anulować - zapraszamy serdecznie w październiku 2020!

  • fizyczne dyplomy wraz z nagrodami zostaną odesłane do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Szanowni nauczyciele, w związku z rozpoczęciem 1 września 2017 wdrażania reformy edukacji oraz z wprowadzeniem nowych podstaw programowych zmianie ulega zakres programowy konkursu Synapsik "MEN" dla klas pierwszych i drugich szkół podstawowych. Wiosną roku 2019 dziewiąta edycja konkursu Synapsik "MEN" bazować będzie na treściach zawartych w przedstawionych poniżej podręcznikach.   

Oferta ważna

do wyczerpania zapasów

Imię i Nazwisko zamawiającego
Adres: ulica i numer
Adres: kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail
Faktura VAT
ZAMAWIAM
ZAMAWIAM
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

750 zł !

/

oszczędzasz

15 zł /szt.

CENA REGULARNA

Językownik to innowacyjny kalendarz uczniowski na rok szkolny 2018/2019, zawierający 1540 wyrazów i zwrotów z języka angielskiego, plan lekcji oraz materiały powtórzeniowe.

 

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla osób początkujących, jak również dla tych, którzy kontynuują naukę języka angielskiego. Celem Językownika jest systematyczna i przyjemna nauka 5 wyrazów lub zwrotów dziennie.

 

Zagadnienia leksykalne zebrane są w obszerne bloki tematyczne. Na końcu językownika przyswojoną wiedzę można sprawdzić korzystając ze stron powtórzeniowych przygotowanych dla każdego miesiąca roku szkolnego.

Językownik


          

Oferta ważna

do wyczerpania zapasów

Imię i Nazwisko zamawiającego
Adres: ulica i numer
Adres: kod pocztowy i miejscowość
Adres e-mail
Faktura VAT
ZAMAWIAM
ZAMAWIAM
Formularz został poprawnie wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

750 zł !

/

oszczędzasz

15 zł /szt.

CENA REGULARNA

Językownik to innowacyjny kalendarz uczniowski na rok szkolny 2018/2019, zawierający 1540 wyrazów i zwrotów z języka niemieckiego, plan lekcji oraz materiały powtórzeniowe.

 

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla osób początkujących, jak również dla tych, którzy kontynuują naukę języka niemieckiego. Celem Językownika jest systematyczna i przyjemna nauka 5 wyrazów lub zwrotów dziennie.

 

Zagadnienia leksykalne zebrane są w obszerne bloki tematyczne. Na końcu językownika przyswojoną wiedzę można sprawdzić korzystając ze stron powtórzeniowych przygotowanych dla każdego miesiąca roku szkolnego.

Językownik


          

Szczegółowe warunki współpracy

 

1. Honorarium autorskie

Wydawnictwo Synapsa oferuje najwyższy na rynku tantiem autorski wynoszący 50% od wartości zysku ze sprzedaży każdego egzemplarza swojej książki.

 

2. Kiedy następuje wypłata honorarium?

Rozliczenia z autorami dokonywane są cztery razy w roku (kwartalnie), począwszy od miesiąca ukazania się książki.

 

3. Kto ponosi koszty wydania książki?

Wszystkie koszty redakcji, składu, łamania oraz dystrybucji książki ponosi w całości Wydawnictwo Synapsa.

 

4. Jak wyglądają formalności?

Po zaakceptowaniu propozycji książkowej, między autorem a wydawnictwem zawierana jest umowa autorska.

 

5. Jaka jest tematyka książek akceptowana przez Wydawnictwo?

Każda tematyka. Pragniemy wspomóc młodych autorów niezależnie czy napisali: romans, powieść szpiegowską, horror czy podręcznik do nauki języka.

 

6. Czy konieczne jest osobiste stawienie się w siedzibie wydawnictwa?

Osobiste stawienie się w siedzibie wydawnictwa w celu podpisania umowy nie jest konieczne. Korespondencja i wysyłka dokumentów odbywa się za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

7. W jakim terminie zostanie wydana książka?

Od momentu zaakceptowania materiałów książka zostanie wydana w przeciągu jednego miesiąca.

 

8. Czy moja książka będzie posiadać numer identyfikacyjny?

Tak, każdej wydanej książce Wydawnictwo nadaje unikalny numer ISBN.

 

9. Kto odpowiada za szatę graficzną oraz okładkę mojej książki?

Wydawnictwo współpracuje z wieloma grafikami mającymi doświadczenie w pracy na potrzeby wydawnictw książkowych.

 

10. Jak przekazać już napisaną książkę do Wydawnictwa Synapsa?

Rozdziały lub kompletną książkę należy wysłać pocztą na adres: autorzy@wydawnictwo-synapsa.pl

 

11. W jakim formacie powinna być przygotowana książka?

W formacie zgodnym z MS Word.

"Nasza Szkoła" klasa 2 - część 1, 2, 3, 4 (jesień, zima, wiosna, lato)

Podręczniki do nauczania zintegrowanego (różne wydawnictwa) - klasa 1

Klasa III

Klasa II

Cały czas poszukujemy młodych, zdolnych autorów zainteresowanych publikacją swoich opowiadań na łamach naszego Magazynu.

Przypominamy warunki jakie spełniać ma opowiadanie:- jego akcja umiejscowiona jest w niedalekiej bądź odległej przyszłości,- wydarzenia w nim zawarte wsparte są wiedzą naukową (żadnych czarów ani magii),- wzorem do naśladowania autora jest twórczość m.in Stanisława Lema lub Isaaca Asimova.

Jeśli opowiadanie spełnia wymogi tzw. "Twardej S-F" prosimy o przesłanie go na adres:

hard.sf@wydawnictwo-synapsa.pl

Przed wysłaniem prosimy o przygotowanie tekstu w sposób przedstawiony poniżej:- plik w formacie *.rtf, *.doc lub *.docx,- czcionka Times New Roman (12 pt) lub Arial (11 pt),- interlinia 1,5 wiersza,- marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron,- justowanie obustronne tekstu,- numeracja stron,- swoje dane kontaktowe w prawym górnym rogu pierwszej strony.- objętość od 15 do 30 stron

UWAGA!Nie przyjmujemy do druku:- recenzji książek, gier itp.- tekstów obejmujących literaturę fantasy (krasnoludy, elfy, rycerze, czary itp.)- felietonów o filmach (nawet S-F).

 

posłuchaj, jeśli jesteś pisarzem, który lubi pisać ciekawe historie ... i chcesz za to zapłacić, a potem nie szukaj dalej niż penpee.com! Penpee to platforma, która pozwala czytać opowiadania, pisać własne historie i zarabiać na nich.

 


Przed wypełnieniem formularza prosimy o pobranie pliku w formacie Excel

Lista uczestników

„Elementarz odkrywców” – klasa 1 cz. 1 (edukacja matematyczna)
„Elementarz odkrywców” – klasa 1 cz. 2 (edukacja matematyczna) 

Klasa 2

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 1

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 2

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 3

„Gra w kolory” – klasa 1 cz. 4

                                       

                                        „Oto Ja” – klasa 1 cz. 1
                                        „Oto Ja” – klasa 1 cz. 2

„Ja i moja szkoła” na nowo – klasa 1 cz. 1, 2, 3, 4, 5

Klasa 2

„Elementarz odkrywców”

klasa 1 (edukacja zintegrowana)

część 1, 2, 3, 4
 

 

Klasa 2

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 1

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 2

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 3

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 4

„Nowi Tropiciele” – klasa 1 cz. 5

                

                 "Szkolni Przyjaciele"

                 klasa 1 cz. 1, 2, 3, 4
               
                 Matematyka cz. 1, 2

klasa 1

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. I (matematyka i ed. zintegrowana)

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. II (matematyka i ed. zintegrowana)

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. III (matematyka i ed. zintegrowana)

„Nasza Szkoła" - klasa 2 cz. IV (matematyka i ed. zintegrowana)

Klasa 3

Województwa:

 

- lubelskie
- łódzkie
- podkarpackie
- pomorskie
- śląskie

Województwa:

 

- dolnośląskie
- mazowieckie
- opolskie
- zachodniopomorskie
- podlaskie
- warmińsko-mazurskie
- kujawsko-pomorskie
- lubuskie
- małopolskie
- świętokrzyskie
- wielkopolskie

12- 16 lutego 2018

01- 09 lutego 2018

"Nasz Elementarz" klasa 1 - część 1, 2, 3 (jesień, zima, wiosna)

Klasa I

Nagrody w konkursie

Uczniów, którzy w konkursie zdobędą maksymalną liczbę punktów organizator uhonoruje dyplomami laureata. Ponadto:

   - każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma imienny dyplom uczestnictwa;

   - każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma zestaw trzech zakładek edukacyjnych;

   - każdy nauczyciel - koordynator otrzyma imienny certyfikat koordynatora;

   - każdy nauczyciel - koordynator, który w ciągu roku szkolnego zgłosi co najmniej 100 uczestników (zgłoszenia z różnych
     edycji i klas łączą się) otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (do wyboru z zaproponowanej listy książek);

   - każda szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie,

   - biblioteka szkoły zgłaszającej więcej niż 50 uczniów otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (zgłoszenia konkursów
     różnych klas sumują się).

Nagrody w konkursie

Uczniów, którzy w konkursie zdobędą maksymalną liczbę punktów, organizator uhonoruje nagrodami książkowymi oraz dyplomami laureata. Ponadto:

   - każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma imienny dyplom uczestnictwa;

   - każdy z uczestników konkursu, niezależnie od wyniku, otrzyma zestaw trzech zakładek edukacyjnych;

   - każdy nauczyciel - koordynator otrzyma imienny certyfikat koordynatora;

   - każdy nauczyciel - koordynator, który w ciągu roku szkolnego zgłosi co najmniej 100 uczestników (zgłoszenia z
     różnych edycji i klas łączą się) otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (do wyboru z zaproponowanej listy książek);

   - każda szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie;

   - biblioteka szkoły, zgłaszającej więcej niż 50 uczniów, otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (zgłoszenia konkursów
     różnych klas sumują się).

TicketMOCKUP

 

Zakres konkursu Synapsik "MEN"

sesja wiosenna 

(19 – 23 marca 2018 roku)

Szanowni nauczyciele, w związku rozpoczęciem 1 września 2017 wdrażania reformy edukacji oraz z wprowadzeniem nowych podstaw programowych zmianie ulega zakres programowy konkursu Synapsik "MEN" dla klas pierwszych szkół podstawowych. Wiosną roku 2018 siódma edycja konkursu Synapsik "MEN" bazować będzie na treściach zawartych w przedstawionych poniżej podręcznikach.   

„Nasz Elementarz” - klasa 1 cz. I    "Jesień"

„Nasz Elementarz” - klasa 1 cz. II   "Zima"

„Nasz Elementarz” - klasa 1 cz. III   "Wiosna”

„Nasz Elementarz” - klasa 1 cz. IV   "Lato"

Klasa 2

Wydawnictwo Synapsa to firma, która od lat specjalizuje się w organizacji  konkursów szkolnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz techników.

 

W naszych konkursach co roku bierze udział kilkanaście tysięcy uczestników z ponad tysiąca szkół w całej Polsce.

 

Aktywnie działamy również na rynku wydawniczym, publikując książki beletrystyczne oraz materiały i pomoce edukacyjne.

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź