Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zgłoszenie nowych uczestników i opłaty za udział w konkursie

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen Abitur jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się).

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, może BEZTERMINOWO 
wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 10 zł (zawiera VAT). Po zarejestrowaniu wpłaty od wszystkich uczestników organizator wyznacza termin konkursu w porozumieniu z koordynatorem, w zależności od tego czy wybiera wersję on-line czy papierową (tradycyjną). Wyniki wersji on-line zostaną przekazane nauczycielowi w ciągu 48 godzin. Wyniki wersji klasycznej - papierowej (przeprowadzonej po zniesieniu kwarantanny społecznej) w ciągu 14 dni od daty odesłania arkuszy. Pop przeprowadzeniu wersji papierowej należy ją wysłać do organizatora niezwłocznie.

Szanowni Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice!

 

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas

I, II oraz III liceów ogólnokształcących oraz klas I - IV techników do wzięcia udziału w 9 sesji wiosennej

konkursu z języka niemieckiego

Weltsprachen Abitur


          

Nagrody w konkursie

 

          


          


          

Konkurs Weltsprachen ABITUR

 

polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań, które zostały podzielone na trzy bloki:

 

 

 

 

                                 rozumienie ze słuchu               rozumienie tekstu czytanego                   gramatyka i słownictwo

 

Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.


          


          

Procedura konkursu Weltsprachen Abitur on-line 

 

 

Nauczyciel-koordynator aktualizuje nadesłaną już listę uczestników z nadanymi im kodami. Jeśli nie uległa ona zmianie, ale brakuje kodów, należy je nadać, gdyż organizator musi znać kod każdego ucznia.
Nauczyciel - koordynator lub szkoła poprzez sekretariat wysyła na konto organizatora kwotę równą ilości zadeklarowanych uczestników.  W przypadku braku możliwości zebrania tej kwoty, rodzice uczestników mogą przesłać opłatę indywidualnie na konto organizatora, podając nadany uczestnikowi KOD (np: WA-005-14).
Nauczyciel-koordynator w porozumieniu z organizatorem i uczniami określa termin przeprowadzenia konkursu. Wszyscy uczniowie powinni pisać w tym samym czasie.
Czas trwania konkursu on-line to 45 min.
System monitoruje fakt uruchamiania zewnętrznych programów jak i otwierania dodatkowych zakładek w przeglądarce w takcie pisania konkursu. Niestosowanie się do zaleceń spowoduje zamknięcie programu.
Nauczyciel-koordynator otrzymuje zestawienie wyników w ciągu 48 godzin.
Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą, gdy uczniowie wrócą do szkoły.

Szkoła już zgłoszna?

Potwierdź liczbę uczestników wersji on-line

Zgłoszenie nowych uczestników i opłaty za udział w konkursie

Klasyczna wersja papierowa testu. Jeżeli już zgłosiłaś / łeś swoich uczniów i chcesz pozostać przy tej wersji - NIE MUSISZ NIC ROBIĆ.

Po ponownym uruchomieniu szkół prześlemy materiały do placówki. Czas na przesłanie wyników
14 dni od daty otrzymania kart odpowiedzi
Nowoczesna wersja testu na komputery i urządzenia mobilne.

Dostępna od początku kwietnia 2020 w ramach akcji

#zostanwdomu