Nowoczesna wersja testu na komputery i urządzenia mobilne.


Dostępna od początku kwietnia 2020 w ramach akcji


#zostanwdomu

Klasyczna wersja papierowa testu. Jeżeli już zgłosiłaś / łeś swoich uczniów i chcesz pozostać przy tej wersji - NIE MUSISZ NIC ROBIĆ.


Po ponownym uruchomieniu szkół prześlemy materiały do placówki. Czas na przesłanie wyników

14 dni od daty otrzymania kart odpowiedzi

Zgłoszenie nowych uczestników i opłaty za udział w konkursie


Szkoła już zgłoszna?

Potwierdź liczbę uczestników wersji on-line

Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą, gdy uczniowie wrócą do szkoły.

Nauczyciel-koordynator otrzymuje zestawienie wyników w ciągu 48 godzin.

System monitoruje fakt uruchamiania zewnętrznych programów jak i otwierania dodatkowych zakładek w przeglądarce w takcie pisania konkursu. Niestosowanie się do zaleceń spowoduje zamknięcie programu.

Czas trwania konkursu on-line to 45 min.

Nauczyciel-koordynator w porozumieniu z organizatorem i uczniami określa termin przeprowadzenia konkursu. Wszyscy uczniowie powinni pisać w tym samym czasie.

Nauczyciel - koordynator lub szkoła poprzez sekretariat wysyła na konto organizatora kwotę równą ilości zadeklarowanych uczestników.  W przypadku braku możliwości zebrania tej kwoty, rodzice uczestników mogą przesłać opłatę indywidualnie na konto organizatora, podając nadany uczestnikowi KOD (np: WA-005-14).

Nauczyciel-koordynator aktualizuje nadesłaną już listę uczestników z nadanymi im kodami. Jeśli nie uległa ona zmianie, ale brakuje kodów, należy je nadać, gdyż organizator musi znać kod każdego ucznia.

Procedura konkursu Weltsprachen Abitur on-line 

 

 


          


          

Konkurs Weltsprachen ABITUR

 

polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań, które zostały podzielone na trzy bloki:

 

 

 

 

                                 rozumienie ze słuchu               rozumienie tekstu czytanego                   gramatyka i słownictwo

 

Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.


          


          


          

Nagrody w konkursie

 

          

Szanowni Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice!

 

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas

I, II oraz III liceów ogólnokształcących oraz klas I - IV techników do wzięcia udziału w 9 sesji wiosennej

konkursu z języka niemieckiego

Weltsprachen Abitur

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 10 zł (zawiera VAT). Po zarejestrowaniu wpłaty od wszystkich uczestników organizator wyznacza termin konkursu w porozumieniu z koordynatorem, w zależności od tego czy wybiera wersję on-line czy papierową (tradycyjną). Wyniki wersji on-line zostaną przekazane nauczycielowi w ciągu 48 godzin. Wyniki wersji klasycznej - papierowej (przeprowadzonej po zniesieniu kwarantanny społecznej) w ciągu 14 dni od daty odesłania arkuszy. Pop przeprowadzeniu wersji papierowej należy ją wysłać do organizatora niezwłocznie.

Zgłoszenie nowych uczestników i opłaty za udział w konkursie

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen Abitur jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się).

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, może BEZTERMINOWO 
wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź