/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/


          


          

Szanowni Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy

do wzięcia udziału w jesiennej sesji 

konkursu z języka niemieckiego

Weltsprachen Abitur

Poziom klasy 1 liceum / technikum lub

piąty etap nauki

Opis konkursu

 

Polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Poziom klasy 2 liceum / lechnikum lub

szósty etap nauki

Poziom klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum lub siódmy etap nauki

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen jest zgłoszenie minimum 5 uczestników z danej placówki (zgłoszenia poszczególnych grup sumują się). Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 5 grudnia 2018 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając ikonę powyżej.

Słuchacz, wyrażający chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 9 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres placówki przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, karta odpowiedzi, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator najpóźniej 7 dni po napisaniu odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

 

Konkurs WS Abitur

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

42 1950 0001 2006 0012 3295 0002

 

Nagrody za udział w konkursie

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660