Konstrukcja arkusza:

Część 1. Rozumienie tekstu czytanego
 

                        4 - 8 pytań testowych

 

Część 2. Gramatyka i słownictwo

 

                         10 - 14 pytań testowych

Numer konta do wpłat (nowy numer)

94 2490 0005 0000 4530 0013 3511

 

Tytuł wpłaty: FRAN + nadany numer szkoły

Adres odsyłki arkuszy

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.
ul. Jonschera 3/20,
91-849 Łódź

 

Dopisek: Konkurs FRA

Opłata za udział w konkursie:

15 zł

Zakończenie konkursu:

Po zakończeniu konkursu od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza:

  • 7 zł  - dla zgłoszeń do 99 uczniów
  • 16 zł - dla zgłoszeń powyżej 100 uczniów

celem opłacenia odesłania przesyłki poleconej ekonomicznej zawierającej arkusze konkursowe.

 

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do
14,50 zł. Przy liczbie uczestników
powyżej 100 opłata wynosi 14 zł za ucznia.

 

Wpłaty za konkurs należy dokonać najpóźniej 7 dni po napisaniu konkursu, czyli najpóźniej do:

7 maja 2024 roku

 

Formularze zgłoszeniowe do konkursu:

Liceum,

Technikum

Szkoła Podstawowa

Przeprowadzenie konkursu:

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły organizator prześle materiały konkursowe:

  • arkusze konkursowe,
  • protokół przeprowadzenia konkursu
  • instrukcję przeprowadzenia konkursu

 

Nauczyciel-koordynator samodzielnie wybiera dzień przeprowadzenia konkursu:

 

pomiędzy 3 a 30 kwietnia 2024 r.

Zasady zgłoszenia do konkursu Le Monde Des Langues:

Warunkiem przystąpienia do konkursu Le Monde Des Langues jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2024 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

Zakładka edukacyjna z j. francuskiego

100 %

zwycięzca

do 89 %

uczestnik

do 90 -  99%

laureat

Karty pracy w formie broszury z ćwiczeniami tematycznymi

Nagroda książkowa

Kartę Empik o wartości 50 złotych (przy zgłoszeniu co najmniej 100 osób)

Certyfikat szkoły

Dyplom imienny koordynatora

Dyplom imienny

SZKOŁA

NAUCZYCIEL
-KOORDYNATOR

UCZEŃ

Nagrody:

Nauczanie języków obcych w polskiej szkole od lat należy do najważniejszych aspektów edukacji. Umiejętność sprawnego komunikowania się w wielu językach jest nie tylko koniecznością na konkurencyjnym rynku pracy, ale pozwala też w życiu dorosłym na aktywny udział w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturowym globalnego świata.

 

Nasze testy konkursowe są przygotowywane w oparciu o obowiązującą podstawę programową bazując na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach językowych wiodących wydawnictw na rynku.

Edycja

3

Terminarz edycji jesiennej konkursu:

Termin zapisów (wiosna):  do 26 kwietnia 2024

 

Termin edycji (wiosna): do 3 - 30 kwietnia 2024

 

Termin ogłoszenia wyników: do 31 maja 2024

 

Termin odesłania materiałów: 01.06 - 14.06 2024

Ilość zgłoszonych szkół

12

Ilość zgłoszonych uczniów

324

Wiosna

2024

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź