! Nagrody w konkursie !

 

Polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 40 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Prezentowany test obejmuje zagadnienia zawarte w wymaganiach na poziomie nauki A2/B1. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Opis konkursu

 

          

 

Konkurs WOL Expert PRO

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

42 1950 0001 2006 0012 3295 0002

 

Słuchacz, wyrażający chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 9 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres placówki przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, karta odpowiedzi, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu World of Languages jest zgłoszenie minimum 5 uczestników z danej placówki. Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia

17 maja 2019 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając ikonę powyżej.

Szanowni Uczniowie!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy

do wzięcia udziału w WIOSENNEJ sesji

konkursu z języka angielskiego

World of Languages PRO


          

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź