Jesteś koordynatorem? Nie otrzymałeś kodu? Napisz.

do 30 października 2020 roku

Czas trwania konkursów

SYNAPSA on-line

 

1) W pierwszym oknie testu wpisz otrzymany od nauczyciela kod dostępu / hasło.

2) Na kolejnym ekranie wpisz w polu KOD Szkoły: otrzymany od nauczyciela kod szkoły.

3) Na tym samym ekranie wpisz w polu KOD Ucznia: otrzymany od nauczyciela swój indywidualny kod ucznia (lub Imię i Nazwisko w przypadku wersji imiennej testu).

4) Rozwiąż test.

  1.  

Konkurs World of Languages - klasa 2

          /wydawnictwo.synapsa/

 /wydawnictwosynapsa                       

         /Wydawnictwo_SNP                      

          /Wydawnictwo Synapsa

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź