Historia

Matematyka

Język polski

PO KONKURSIE - do 14 XII 2022

Z GÓRY - do 5 XII 2022

E-book

"Kalendarz

nauczyciela"

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20,

91-849 Łódź

Dopisek: Konkurs Synapsa Master

42 1950 0001 2006 0012 3295 0002

 
Tytuł wpłaty: SNPM + nadany numer szkoły

każdy uczestnik wraz materiałami konkursowymi otrzymuje nagrodę
notatnik Cornella do samodzielnego druku

 

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do 12 zł. Przy liczbie uczestników od 100 do 149 opłata wynosi 11,50 zł za ucznia, a przypadku zgłoszenia powyżej 150 uczniów wynosi 11 zł.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłane podsumowanie na adres mailowy zgłaszającego, uwzględniające wszystkie należne oraz dodatkowe upusty.

 

Wpłaty za konkurs można dokonywać w dwóch terminach:

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego

 

w wysokości 12,50 zł (zawiera VAT)

 

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja). 

 

Od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza

 

7 zł (przy zgłoszeniach powyżej 100 osób ze szkoły - 16 zł)

 

celem opłacenia i odsyłki przesyłki poleconej ekonomicznej.


          

Chemia

Geografia

Biologia

Fizyka

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsa MASTER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 30 listopada 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

30 listopada 2022 roku

Termin zapisów do konkursu

Jak wygląda konkurs?

 

Konkurs SYNAPSA Masterz języka  dla klas 1 - 4 szkół ponadpodstawowych polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 24 ciekawie skonstruowane pytania wielokrotnego wyboru. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 możliwe odpowiedzi. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

 

W roku szkolnym 2022 / 2023 Wydawnictwo SYNAPSA ma przyjemność zaprosić uczniów wszystkich klas pierwszych, drugich, trzecich oraz czwartych szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w nowej edycji konkursów przedmiotowych Synapsa Master. Konkursy organizowane przez nas mają charakter ogólnopolski i w ciekawy sposób rozbudowuje program nauczania oraz są cenną informacją zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników.

 

Testy konkursowe dla poszczególnych klas są przygotowywane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Przy ich tworzeniu autorzy bazują na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach wiodących wydawnictw na rynku.

Termin ogłoszenia wyników

do 31 stycznia 2023 roku

od 5 do 9 grudnia 2022 roku

Termin przeprowadzenia konkursu

Konkursowe Przedmioty

Chemia

Historia

Geografia

Biologia

Fizyka

Matematyka

Język polski

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź