po konkursie do 19 grudnia 2022

Z góry do 30 listopada 2022

E-book

"Kalendarz

nauczyciela"

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20,

91-849 Łódź

Dopisek: Konkurs Słowiczek

42 1950 0001 2006 0012 3295 0002

 
Tytuł wpłaty: SLC + nadany numer szkoły

każdy uczestnik wraz materiałami konkursowymi otrzymuje nagrodę
notatnik Cornella do samodzielnego druku

 

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do 12 zł. Przy liczbie uczestników od 100 do 149 opłata wynosi 11,50 zł za ucznia, a przypadku zgłoszenia powyżej 150 uczniów wynosi 11 zł.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłane podsumowanie na adres mailowy zgłaszającego, uwzględniające wszystkie należne oraz dodatkowe upusty.

 

Wpłaty za konkurs można dokonywać w dwóch terminach:

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego

 

w wysokości 12,50 zł (zawiera VAT)

 

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja). 

 

Od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza

 

7 zł (przy zgłoszeniach powyżej 100 osób ze szkoły - 16 zł)

 

celem opłacenia i odsyłki przesyłki poleconej ekonomicznej.

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsik MEN jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen KINDER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

Termin przeprowadzenia konkursu

5 - 10 grudnia 2022

Ogólnopolskim Konkursie

Ortograficznym "Słowiczek"

Umiejętność pisania zgodnego z regułami ortografii jest szczególnie wyjątkowa, zwłaszcza w dobie cyfrowych edytorów tekstu poprawiających najmniejsze błędy. Celem organizowanego przez nas konkursu jest sprawdzenie umiejętności ortograficznych uczniów w skali ogólnopolskiej.

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

 

W roku szkolnym 2022 / 2023 Wydawnictwo Synapsa ma przyjemność zaprosić wszystkich uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich szkół podstawowych do wzięcia udziału w:

Nagrody w konkursie

 

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Nauczyciel (koordynator), odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 

30 listopada 2022 roku 

wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając ikonę poniżej:

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź