Uruchomienie bezpłatnej rejestracji 1 kwietnia 2024

Klasa 3
Grade 3

Klasa 2
Grade 2

Klasa 1
Grade 1

Formularze zgłoszeniowe do konkursu:

1. Zrozumienie metody naukowej (obserwacja, hipoteza, eksperymentacja, wniosek)
2. Zrozumienie podstaw cykli życiowych i ekosystemów
3. Badanie właściwości materii (ciała stałe, ciecze, gazy)
4. Badanie sił i ruchu
5. Badanie cech Ziemi i zmian zachodzących w czasie
6. Zrozumienie podstaw układu słonecznego
7. Badanie podstawowych koncepcji energii
8. Studiowanie podstawowych zasad elektryczności i magnetyzmu
9. Badanie ekosystemów i siedlisk
10. Poznanie podstaw ochrony środowiska

 Zakres dla klasy 3. Odpowiednik Grade 3 dla przedmiotu Science (wg. standardu CCSS)

Elektryczność i magnetyzm

Materiały i ich właściwości

Ziemia i kosmos

Siły i ruch

Organizmy żywe i ich środowisko

 Zakres dla klasy 2. Odpowiednik Grade 2 dla przedmiotu Science (wg. standardu CCSS)

Elektryczność i magnetyzm

Materiały i ich właściwości

Ziemia i kosmos

Siły i ruch

Organizmy żywe i ich środowisko

 Zakres dla klasy 1. Odpowiednik Grade 1 dla przedmiotu Science (wg. standardu CCSS)

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen KINDER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen KINDER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Weltsprachen KINDER jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się)Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do 3 października 2022 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

Ilość zarejestrowanych uczniów

Kanada

78

Ilość zarejestrowanych uczniów

UK

192

Ilość zarejestrowanych uczniów

USA

328

Start rejestracji
1 kwietnia 2024

Ilość zarejestrowanych uczniów

Polska

0

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź