Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Tak jak w dotychczasowych edycjach konkursów, uczniowie po przeczytaniu tekstu lub analizie rysunku / fotografii /

grafiki udzielą odpowiedzi na kilka pytań.

 

Ilość pytań: 5 - 8

Część 1. Rozumienie tekstu czytanego / analiza grafiki

Podobnie jak w dotychczasowych edycjach konkursów, uczniowie w tej części arkusza udzielą odpowiedzi na pytania

zawarte w poleceniu tekstowym.

 

Ilość pytań: 12 - 15

Część 2. Gramatyka i słownictwo