Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zakres Tematyczny Konkursu
El Mundo De Los Idiomas

Szkoła
Podstawowa

Edycja 2


KLASA 7 (A1):

Zagadnienia gramatyczne:

1. Czasowniki: ser, tener, estar – czas teraźniejszy.

2. Rodzaj, liczba mnoga rzeczowników, przymiotników.
3. Czasowniki regularne – czas teraźniejszy.
4. Zaimki osobowe, okoliczniki miejsca, zaimki wskazujące.
5. Czasowniki zwrotne.
6. Przyimki czasu.
7. Różnica pomiędzy czasownikami hay/estar.
8. Czasownik gustar.
9. Tryb rozkazujący czasowniki regularne i nieregularne.
10. Różnica pomiędzy czasownikami ser/estar.
11. Konstrukcja estar + gerundio.


KLASA 8 (A1+):

Zagadnienia gramatyczne:

1. Czasowniki: ser, tener, estar – czas teraźniejszy.
2. Rodzaj, liczba mnoga rzeczowników, przymiotników.
3. Czasowniki regularne – czas teraźniejszy.
4. Zaimki osobowe, okoliczniki miejsca, zaimki wskazujące.
5. Czasowniki zwrotne.
6. Przyimki czasu.
7. Różnica pomiędzy czasownikami hay/estar.
8. Czasownik gustar.
9. Tryb rozkazujący czasowniki regularne i nieregularne.
10. Różnica pomiędzy czasownikami ser/ estar.
11. Konstrukcja estar + gerundio, Ir a+ infinitivo, czasownik doler.
12. Czasowniki z obocznościami (o:ue, u:ue, e:ie, e:i).
13. Pretérito perfecto – czasowniki regularne.

 

Zakres Tematyczny Konkursu
El Mundo De Los Idiomas

Liceum
Technikum

Edycja 2


KLASA 1 (A2):

Zakres A1 (7 SP + 8 SP)

 

Zagadnienia gramatyczne:

1. Pretérito Perfecto - czasowniki nieregularne.
2. Czas Indefinido - czasowniki regularne.
3. Czas Imperfecto.
4. Indefinido vs. Pretérito Perfecto.


KLASA 2 (A2+):

Zakres A1 (7 SP + 8 SP)

 

Zagadnienia gramatyczne:

1. Pretérito Perfecto - czasowniki nieregularne.
2. Czas Indefinido - czasowniki regularne.
3. Czas Imperfecto.
4. Indefinido vs. Pretérito Perfecto.
5. Stopniowanie przymiotników.
6. Dopełnienie bliższe oraz dalsze.


KLASA 3 LO oraz 3 i 4 Technikum (B1):

Zakres A1 (7 SP + 8 SP)

 

Zagadnienia gramatyczne:

1. Pretérito Perfecto - czasowniki nieregularne.

2. Czas Indefinido - czasowniki regularne.

3. Czas Imperfecto.

4. Perífrasis verbales.

5. Indefinido vs. Pretérito Perfecto.

6. Pretérito Pluscuamperfecto.

7. Stopniowanie przymiotników.

8. Dopełnienie bliższe oraz dalsze.

9. Futuro Imperfecto.
10. wyrażanie czasu trwania czynności: hace que, desde hace etc.