Zakres A1 (7 SP + 8 SP)

 

Zagadnienia gramatyczne:

1. Pretérito Perfecto - czasowniki nieregularne.

2. Czas Indefinido - czasowniki regularne.

3. Czas Imperfecto.

4. Perífrasis verbales.

5. Indefinido vs. Pretérito Perfecto.

6. Pretérito Pluscuamperfecto.

7. Stopniowanie przymiotników.

8. Dopełnienie bliższe oraz dalsze.

9. Futuro Imperfecto.
10. wyrażanie czasu trwania czynności: hace que, desde hace etc.


KLASA 3 LO oraz 3 i 4 Technikum (B1):

Zakres A1 (7 SP + 8 SP)

 

Zagadnienia gramatyczne:

1. Pretérito Perfecto - czasowniki nieregularne.
2. Czas Indefinido - czasowniki regularne.
3. Czas Imperfecto.
4. Indefinido vs. Pretérito Perfecto.
5. Stopniowanie przymiotników.
6. Dopełnienie bliższe oraz dalsze.


KLASA 2 (A2+):

Zakres A1 (7 SP + 8 SP)

 

Zagadnienia gramatyczne:

1. Pretérito Perfecto - czasowniki nieregularne.
2. Czas Indefinido - czasowniki regularne.
3. Czas Imperfecto.
4. Indefinido vs. Pretérito Perfecto.


KLASA 1 (A2):

Edycja 2

Liceum
Technikum

Zakres Tematyczny Konkursu
El Mundo De Los Idiomas

Zagadnienia gramatyczne:

1. Czasowniki: ser, tener, estar – czas teraźniejszy.
2. Rodzaj, liczba mnoga rzeczowników, przymiotników.
3. Czasowniki regularne – czas teraźniejszy.
4. Zaimki osobowe, okoliczniki miejsca, zaimki wskazujące.
5. Czasowniki zwrotne.
6. Przyimki czasu.
7. Różnica pomiędzy czasownikami hay/estar.
8. Czasownik gustar.
9. Tryb rozkazujący czasowniki regularne i nieregularne.
10. Różnica pomiędzy czasownikami ser/ estar.
11. Konstrukcja estar + gerundio, Ir a+ infinitivo, czasownik doler.
12. Czasowniki z obocznościami (o:ue, u:ue, e:ie, e:i).
13. Pretérito perfecto – czasowniki regularne.

 


KLASA 8 (A1+):

Zagadnienia gramatyczne:

1. Czasowniki: ser, tener, estar – czas teraźniejszy.

2. Rodzaj, liczba mnoga rzeczowników, przymiotników.
3. Czasowniki regularne – czas teraźniejszy.
4. Zaimki osobowe, okoliczniki miejsca, zaimki wskazujące.
5. Czasowniki zwrotne.
6. Przyimki czasu.
7. Różnica pomiędzy czasownikami hay/estar.
8. Czasownik gustar.
9. Tryb rozkazujący czasowniki regularne i nieregularne.
10. Różnica pomiędzy czasownikami ser/estar.
11. Konstrukcja estar + gerundio.


KLASA 7 (A1):

Edycja 2

Szkoła

Podstawowa

Zakres Tematyczny Konkursu
El Mundo De Los Idiomas

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź