1. Znajomość elementów Układu Słonecznego.
 2. Znajomość podstawowych informacji z zakresu ekologii.
 3. Znajomość podstawowych informacji o lesie.
 4. Znajomość zasad bezpieczeństwa na drodze.
 5. Rozpoznawanie elementów poszczególnych drzew.
 1. Proste przeliczanie jednostek.
 2. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
 3. Działania na godzinach.
 4. Odczytywanie godzin z tarczy zegara.
 1. Umiejętność ułożenia wyrazów w kolejności alfabetycznej.
 2. Znajomość prostych związków frazeologicznych.
 3. Zastosowanie w pratyce znajomości zasad interpunkcji.
 4. Znajomość podstawowych informacji na temat lektur szkolnych.
 5. Rozpoznawanie sylab, spółgłosek, samogłosek, głosek, liter.
 1. Znajomość symboli Polski.
 2. Znajomość podstawowych informacji o lesie.
 3. Znajomość pór roku.
 4. Znajomość podstawowych elementów Układu Słonecznego.
 1. Odczytywanie godzin z tarczy zegara.
 2. Dodawanie i odejmowanie
  w zakresie 30.
 3. Porównywanie wartości.
 4. Znajomość figur geometrycznych.
 1. Znajomość alfabetu.
 2. Znajomość prostych związków frazeologicznych.
 3. Rozpoznawanie spółgłosek i samogłosek.
 4. Tworzenie zdań pytających.
 5. Dzielenie wyrazów na sylaby.
 1. Znajomość podstawowych informacji o opiece nad roślinami.
 2. Znajomość pór roku.
 3. Dopasowywanie zwierząt do miejsca zamieszkania.
 4. Znajomość prostych specjalizacji lekarzy.
 1. Obliczanie wagi.
 2. Znajomość prostych figur geometrycznych.
 3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
 4. Wykorzystywanie danych w prostych zadaniach tekstowych.
 5. Porównywanie liczebników.
 1. Rozróżnianie wyrazów z "ś" i "si", "ń" i "ni", itd.
 2. Tworzenie zdań.
 3. Dzielenie na sylaby.
 4. Umiejętność zapisania prostych słów.
 5. Rozpoznawanie i nazwanie ilustracji.

„Uczymy się z Bratkiem”

klasa 1 cz. 1 - 4

„Gra w kolory”

klasa 1 cz. 1 - 4

 

„Ja i moja szkoła”

na nowo – klasa 1

cz. 1 - 5

"Oto Ja"

klasa 1 cz. 1 - 2

„Elementarz odkrywców”

klasa 1 cz. 1 - 2

(edukacja matematyczna)

„Elementarz odkrywców”

klasa 1 cz. 1 - 2

(edukacja zintegrowana)

"Szkolni Przyjaciele"

klasa 1 cz. 1 - 4

zintegrowana + matematyka

„Nowi Tropiciele”

klasa 1 cz. 1 - 5

„Uczymy się z Bratkiem”

klasa 1 cz. 1 

„Gra w kolory”

klasa 1 cz. 1

„Ja i moja szkoła”

na nowo – klasa 1 cz. 1 

"Oto Ja"

klasa 1 cz. 1

„Elementarz odkrywców”

klasa 1 cz. 1

(edukacja matematyczna)

„Elementarz odkrywców”

klasa 1 cz. 1

(edukacja zintegrowana)

"Szkolni Przyjaciele"

klasa 1 cz. 1

zintegrowana + matematyka

„Nowi Tropiciele”

klasa 1 cz. 1

„Uczymy się z Bratkiem”

klasa 2 cz. 1 - 4

 

„Gra w kolory”

klasa 2 cz. 1 - 4

 

„Ja i moja szkoła”

na nowo – klasa 2

cz. 1 - 5

"Oto Ja"

klasa 2 cz. 1 - 2

„Elementarz odkrywców”

klasa 2 cz. 1 - 2

(edukacja matematyczna)

„Elementarz odkrywców”

klasa 2 cz. 1 - 4

(edukacja zintegrowana)

"Szkolni Przyjaciele"

klasa 2 cz. 1 - 4

zintegrowana + matematyka

„Nowi Tropiciele”

klasa 2 cz. 1 - 5

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź