/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Szanowni Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele!

 

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas

I, II, III szkół ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w

9 sesji wiosennej konkursu z języka angielskiego 

World of Languages EXPERT


          

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu World of Languages Expert jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia

8 marca 2020 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody w konkursie

 

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 10 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - opiekun najpóźniej 7 dni po napisaniu odsyła wypełnione przez uczniów karty konkursowe wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

 

Konkurs WOL Expert

 

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

17 1940 1076 6213 9850 0000 0000

 


          


          


          

Konkurs World of Languages EXPERT

 

polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 20 ciekawie skonstruowanych pytań, które zostały podzielone na trzy bloki:

 

 

 

 

                                 rozumienie ze słuchu               rozumienie tekstu czytanego                   gramatyka i słownictwo

 

Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.


          


          


          

Nauczyciel-koordynator aktualizuje nadesłaną już listę uczestników z nadanymi im kodami. Jeśli nie uległa ona zmianie, ale brakuje kodów, należy je nadać, gdyż organizator musi znać kod każdego ucznia.
Nauczyciel - koordynator lub szkoła poprzez sekretariat wysyła na konto organizatora kwotę równą ilości zadeklarowanych uczestników.  W przypadku braku możliwości zebrania tej kwoty, rodzice uczestników mogą przesłać opłatę indywidualnie na konto organizatora, podając nadany uczestnikowi KOD (np: AE-005-14).
Nauczyciel-koordynator w porozumieniu z organizatorem i uczniami określa termin przeprowadzenia konkursu. Wszyscy uczniowie powinni pisać w tym samym czasie.
Czas trwania konkursu on-line to 45 min.
System monitoruje fakt uruchamiania zewnętrznych programów jak i otwierania dodatkowych zakładek w przeglądarce w takcie pisania konkursu. Niestosowanie się do zaleceń spowoduje zamknięcie programu.
Nauczyciel-koordynator otrzymuje zestawienie wyników w ciągu 48 godzin.
Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą, gdy uczniowie wrócą do szkoły.

Szkoła już zgłoszna?

Potwierdź liczbę uczestników wersji on-line

NOWE zgłoszenia

Klasyczna wersja papierowa testu. Jeżeli już zgłosiłaś / łeś swoich uczniów i chcesz pozostać przy tej wersji - NIE MUSISZ NIC ROBIĆ.

Po ponownym uruchomieniu szkół prześlemy materiały do placówki. Czas na przesłanie wyników
14 dni od daty otrzymania kart odpowiedzi
Nowoczesna wersja testu na komputery i urządzenia mobilne.

Dostępna od początku kwietnia 2020 w ramach akcji

#zostanwdomu

Procedura konkursu World of Languages EXPERT on-line 

 

 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660