/Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
https://sklep.przelewy24.pl/zakup.php?z24_id_sprzedawcy=77039&z24_kwota=1000&z24_currency=pln&z24_nazwa=Promocyjny+zakup+%28WA10%29&z24_language=pl&k24_kraj=PL&z24_crc=c8fca480

Przycisk

Zgodnie z nowymi przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego dalej „RODO” dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer identyfikacyjny,
 • dane o lokalizacji,
 • identyfikator internetowy
 • jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby:
  • fizyczną,
  • fizjologiczną,
  • genetyczną,
  • psychiczną,
  • ekonomiczną,
  • kulturową,
  • społeczną.

Dane osobowe dzielą się na trzy kategorie:

a) DANE ZWYKŁE, takie jak:

  •  imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • data i miejsce urodzenia,
  • numer telefonu,
  • wykonywany zawód,
  • wizerunek,
  • adres e-mail.

 

b) SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH (uprzednio zwane danymi wrażliwymi), wymienione w art. 9 RODO obejmujące:

 • pochodzenie rasowe lub etniczne,
 • poglądy polityczne,
 • przekonania religijne lub światopoglądowe,
 • przynależność do związków zawodowych,
 • dane genetyczne,
 • dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
 • dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby,

 

c) DANE DOTYCZĄCE WYROKÓW SKAZUJĄCYCH ORAZ CZYNÓW ZABRONIONYCH

DANE OSOBOWE

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły jest ten, kto decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych, czyi szkoła, którą reprezentuje dyrektor szkoły.

Lista uczestników


Przed wypełnieniem formularza prosimy o pobranie pliku w formacie Excel

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    (42) 656-42-77   |          

512 524 480

500 877 660