Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20,

91-849 Łódź

Dopisek: Konkurs Synapsik MEN U

21 1140 2004 0000 3802 7664 0586

 
Tytuł wpłaty: SMU + nadany numer szkoły

E-book

"Mistrz Kaligrafii"

E-book

"Kalendarz

nauczyciela"

drukowany

plan

lekcji

z zagadkami

NAGRODY SPECJALNE DLA

            UCZNIA                         KOORDYNATORA

Po konkursie do 17 II 2023 

Z góry do 31 I 2023

Ilość zgłoszonych szkół

  1 6

Ilość zgłoszonych uczniów

 223

28 luty 2023 roku

Termin ogłoszenia wyników

do 16 stycznia do 10 lutego 2023

Termin edycji zimowej

31 stycznia 2023 roku

Termin zapisów

Nagrody w konkursie Synapsik MEN Ukraina

 

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do 12 zł. Przy liczbie uczestników od 100 do 149 opłata wynosi 11,50 zł za ucznia, a przypadku zgłoszenia powyżej 150 uczniów wynosi 11 zł.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłane podsumowanie na adres mailowy zgłaszającego, uwzględniające wszystkie należne oraz dodatkowe upusty.

 

Wpłaty za konkurs można dokonywać w dwóch terminach:

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego

 

w wysokości 12,50 zł (zawiera VAT)

 

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja). 

 

Od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza

 

7 zł (przy zgłoszeniach powyżej 100 osób ze szkoły - 16 zł)

 

celem opłacenia i odsyłki przesyłki poleconej ekonomicznej.

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsik MEN - edycji językowej ukraińskiej jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do daty zakończenia konkursu w terminie dodatkowym wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /wydawnictwo.synapsa/

 /wydawnictwosynapsa                       

         /Wydawnictwo_SNP                      

          /Wydawnictwo Synapsa

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź