Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź  

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

          /Wydawnictwo Synapsa

         /Wydawnictwo_SNP                      

 /wydawnictwosynapsa                       

          /wydawnictwo.synapsa/

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do konkursu Synapsik MEN - edycji językowej ukraińskiej jest zgłoszenie minimum 10 uczestników z danej szkoły (zgłoszenia z poszczególnych klas sumują się). Faktyczna liczba startujących w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

 

 

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do daty zakończenia konkursu w terminie dodatkowym wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy klikając jedną z ikon poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie, wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego

 

w wysokości 12,50 zł (zawiera VAT)

 

W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja). 

 

Od całej zebranej kwoty nauczyciel - koordynator odlicza

 

7 zł (przy zgłoszeniach powyżej 100 osób ze szkoły - 16 zł)

 

celem opłacenia i odsyłki przesyłki poleconej ekonomicznej.

W przypadku zgłoszenia od 50 do 99 uczestników wysokość opłaty podstawowej zostaje obniżona do 12 zł. Przy liczbie uczestników od 100 do 149 opłata wynosi 11,50 zł za ucznia, a przypadku zgłoszenia powyżej 150 uczniów wynosi 11 zł.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie wysłane podsumowanie na adres mailowy zgłaszającego, uwzględniające wszystkie należne oraz dodatkowe upusty.

 

Wpłaty za konkurs można dokonywać w dwóch terminach:

Nagrody w konkursie Synapsik MEN Ukraina

 

Termin zapisów

31 stycznia 2023 roku

Termin edycji zimowej

do 16 stycznia do 10 lutego 2023

Termin ogłoszenia wyników

28 luty 2023 roku

 223

Ilość zgłoszonych uczniów

  1 6

Ilość zgłoszonych szkół

Z góry do 31 I 2023

Po konkursie do 17 II 2023 

NAGRODY SPECJALNE DLA

            UCZNIA                         KOORDYNATORA

drukowany

plan

lekcji

z zagadkami

E-book

"Kalendarz

nauczyciela"

E-book

"Mistrz Kaligrafii"

21 1140 2004 0000 3802 7664 0586

 
Tytuł wpłaty: SMU + nadany numer szkoły

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20,

91-849 Łódź

Dopisek: Konkurs Synapsik MEN U