-

 C      1         0     7      8     uczniowie biorący udział w konkursie Cyrkiel z matematyki

 A     K        0      7     8      uczniowie biorący udział w konkursie World of Languages Kids

 W    K         0     7     8      uczniowie biorący udział w konkursie Weltsprachen Kinder

  S     1         0     7      8      uczniowie klasy 1 biorących udział w konkursie Synapsik MEN

-

-

-

 D    3     Dyktando gimnazjum / liceum

 S     3     Konkurs Synapsik MEN (klasa 3)

Przykład

Szkoła Podstawowa nr 99 w miejscowości X zgłosiła 10 uczniów klasy 1 do konkursu Synapsik MEN, 10 uczestników z klasy 6 do konkursu Weltsprachen Kinder z języka niemieckiego, 11 uczniów do konkursu World of Languages Kids z języka angielskiego oraz 5 uczestników klasy 6 do konkursu Cyrkiel

 

Nauczyciele koordynatorzy po otrzymaniu dokumentacji konkursowej dowiadują się, że Szkolny Indywidualny Numer Konkursowy dla ich szkoły to 078. Dla poszczególnych konkursów zapisują zatem numerację na kartach konkursowych lub w kartach odpowiedzi w następujący sposób:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, iż Szkolny Indywidualny Numer Konkursowy (SINK) NIE jest w żaden sposób powiązany z numerem szkoły stanowiącym część integralną nazwy placówki.

Określenie numeru szkoły

Trzycyfrowa liczba występująca po znaku myślnika jest indywidualnym numerem szkoły nadanym przez organizatora (Wydawnictwo Synapsa sp. z o. o.) i będzie stosowana w postaci ujednoliconej dla wszystkich konkursów, w których uczniowie danej szkoły będą brali udział.

 

Stały numer nadany szkole ułatwi Państwu uzupełnianie protokołów konkursowych. Każda szkoła będzie używać jednego numeru niezależnie od tego w jakim konkursie będzie brać udział.

 D    2     Dyktando szkoła podstawowa (kl. 4-8)

 D     1     Dyktando szkoła podstawowa (kl. 1-3)

 K    O     Konkurs Klub Odkrywców

 C     2     Konkurs Cyrkiel (gimnazjum / liceum)

 C     1     Konkurs Cyrkiel (szkoła podstawowa)

 A    E     Konkurs World of Languages Expert

 S     2     Konkurs Synapsik MEN (klasa 2)

 A    M   Konkurs World of Languages Master

 A    K     Konkurs World of Languages Kids

 W   A     Konkurs Weltsprachen Abitur

 W    J     Konkurs Weltsprachen Jugend

 W   K     Konkurs Weltsprachen Kinder

 S     1     Konkurs Synapsik MEN (klasa 1)

Określenie typu konkursu

Dwa pierwsze pola określają TYP konkursu i w zależności od niego mogą przyjmować następujące wartości:

-

Stała numeracja niezależnie od typu konkursu

Szanowni Państwo!

 

W związku z faktem, że duża część szkół uczestniczy zarówno w konkursach dla klas 1, 2, 3 (Synapsik MEN), konkursach językowych (World of Language, Weltsprachen) jak też konkursach przedmiotowych, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu dla szkół Szkolnego Indywidualnego Numeru Konkursowego (SINK).

 

Numer szkoły wpisywany w odpowiednim miejscu karty odpowiedzi posiada następujący format

 

 

          /wydawnictwo.synapsa/

 /wydawnictwosynapsa                       

         /Wydawnictwo_SNP                      

          /Wydawnictwo Synapsa

       redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                    500 877 660   |   604 226 804        

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź