Określenie numeru szkoły (                  )

Stały numer nadany szkole ułatwi Państwu uzupełnianie protokołów konkursowych. Każda szkoła będzie używać jednego numeru, niezależnie od tego w jakim konkursie będzie brać udział.

Trzycyfrowa liczba występująca po znaku myślnika jest indywidualnym numerem szkoły nadanym przez organizatora (Wydawnictwo Synapsa sp. z o. o.) i będzie stosowana w postaci ujednoliconej dla wszystkich konkursów, w których uczniowie danej szkoły będą brali udział.

Konkurs Weltsprachen Kinder

Konkurs World of Languages Expert

P

G

Konkurs Genialny Przedszkolak

A

W

K

W

E

A

K

A

Konkurs Weltsprachen Abitur

Konkurs World of Languages Kids

Konkurs Synapsik MEN (klasa 3)

Konkurs Synapsik MEN (klasa 2)

3

S

2

S

1

S

Konkurs Synapsik MEN (klasa 1)

Określenie typu konkursu (            )

Dwa pierwsze pola określają TYP konkursu i w zależności od niego mogą przyjmować następujące wartości:

8

7

0

-

O

K

uczniowie biorący udział w konkursie Klub Odkrywców

8

7

0

-

K

A

uczniowie biorący udział w konkursie World of Languages Kids

8

7

0

-

1

S

uczniowie klasy 1 biorących udział w konkursie Synapsik MEN

Przykład

Przypominamy, iż Szkolny Indywidualny Numer Konkursowy (SINK) NIE jest w żaden sposób powiązany z numerem szkoły stanowiącym część integralną nazwy placówki. Tzn. Szkoła Podstawowa nr 158 może otrzymać numer SINK 078.

Nauczyciele koordynatorzy po otrzymaniu dokumentacji konkursowej dowiadują się, że Szkolny Indywidualny Numer Konkursowy nadany ich szkoły to 078. Dla poszczególnych konkursów zapisują zatem numerację na kartach konkursowych lub w kartach odpowiedzi w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 99 w miejscowości X zgłosiła 10 uczniów klasy 1 do konkursu Synapsik MEN, 10 uczestników z klasy 6 do konkursu World of Languages Kids z języka angielskiego oraz 5 uczestników klasy 7 do konkursu Klub Odkrywców. 

-

Stała numeracja

Numer szkoły wpisywany w odpowiednim miejscu karty odpowiedzi posiada następujący format:

W związku z faktem, że duża część szkół uczestniczy w wielu konkursach jednocześnie, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu dla szkół Szkolnego Indywidualnego Numeru Konkursowego (SINK).

Szanowni Państwo!

          redakcja@wydawnictwo-synapsa.pl                               500 877 660 

Wydawnictwo Synapsa Sp z o.o.    |   ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź