Koszyk

Szanowni uczniowie, rodzice oraz nauczyciele!

 

Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas

I, II oraz III gimnazjów

do wzięcia udziału w

NOWYM konkursie z języka niemieckiego

Ilość uczestników na dzień 3 marca 2017 r.

Weltsprachen Jugend

Zgłoszonych uczniów

1180

Zgłoszonych gimnazjów

65

Nauczanie języków obcych w polskiej szkole od lat należy do najważniejszych aspektów edukacji. Umiejętność sprawnego komunikowania się w wielu językach jest nie tylko koniecznością na konkurencyjnym rynku pracy, ale pozwala też w życiu dorosłym na aktywny udział w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturowym globalnego świata. 

 

Testy konkursowe są przygotowywane w oparciu o obowiązującą podstawę programową bazując na wszystkich dostępnych i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach językowych wiodących wydawnictw na rynku.

 

Wyniki konkursu, ustalone przez niezależnych egzaminatorów, stanowią nieocenioną pomoc dla nauczycieli oceniających postępy swoich podopiecznych.

 

Przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły odbędzie się na podstawie nadesłanych przez Wydawnictwo SYNAPSA materiałów.

Termin przeprowadzenia konkursu

od 13 do 31 marca 2017 roku

Termin ogłoszenia wyników

30 kwietnia 2017 roku

Konkurs Weltsprachen JUGEND 

polega na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 24 ciekawie skonstruowanych pytań badających umiejętności ucznia w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. Testy dla poszczególnych klas charakteryzuje rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Forma współzawodnictwa pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne i stanowi doskonałe zewnętrzne źródło weryfikacji poziomu wiedzy uczniów.

Nagrody w konkursie

20 uczniów, którzy w konkursie zdobędą największą liczbę punktów organizator uhonoruje nagrodami książkowymi oraz dyplomami laureata. Ponadto:

  • KAŻDY z uczestników konkursu, niezależnie od uzyskanego wyniku otrzyma imienny dyplom uczestnictwa,
  • KAŻDY z uczestników konkursu, niezależnie od uzyskanego wyniku otrzyma książkę: 

Tom 1 Repetytorium Gramatycznego z języka niemieckiego z nowej serii

Kurz und bündig

  • KAŻDY nauczyciel koordynator, otrzyma imienny certyfikat koordynatora,
  • KAŻDA szkoła, otrzyma certyfikat uczestnictwa w konkursie,
  • BIBLIOTEKA szkoły, zgłaszającej więcej niż 50 uczniów otrzyma atrakcyjną pozycję książkową (zgłoszenia konkursów różnych kategorii sumują się).

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Nauczyciel - koordynator odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły powinien najpóźniej do dnia 12 marca 2017 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy

 

klikając jedną z ikon numeru klasy poniżej

Rodzic ucznia, wyrażającego chęć uczestnictwa w konkursie wpłaca nauczycielowi  organizującemu kwotę wpisowego w wysokości 8 zł (zawiera VAT). W okresie poprzedzającym konkurs na adres szkoły przesłane zostają materiały konkursowe (arkusz konkursowy, karty odpowiedzi, protokół przeprowadzenia konkursu oraz instrukcja).  Po zakończeniu konkursu nauczyciel - opiekun najpóźniej 7 dni po napisaniu odsyła wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi wraz z protokołem oraz dokonuje wpłaty na konto:

Konkurs WS Jugend

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

42 1950 0001 2006 0012 3295 0002

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© Wydawnictwo Synapsa & Sebastian Grabowski