Koszyk

Drogie Dzieci, szanowni Nauczyciele i Rodzice!

 

Wydawnictwo SYNAPSA ma przyjemność zaprosić wszystkie pięcio- i sześciolatki uczęszczające do przedszkola do wzięcia udziału w najnowszych Ogólnopolskich Konkursach Przedszkolnych:

Edukacja przedszkolna to pierwszy i kluczowy etap w edukacji każdego dziecka. Umysł każdego małego człowieka to twór niezwykły. Już od momentu narodzin zachowuje się jak gąbka, chłonąca wszystkie informacje ze swojego otoczenia. W wieku przedszkolnym dziecko kształtuje różne postawy, które mogą w przyszłości mieć ogromny wpływ na jego życiowe sukcesy i porażki.

 

 

Treść konkursu

Konkurs w ciekawy i zabawny sposób sprawdza wiedzę i umiejętności przedszkolaków oraz poprzez ćwiczenia grafomotoryczne przygotowuje je do nauki. Kolorowe arkusze konkursowe zawierają zadania polegające na:

 • pisaniu po śladzie
 • rozwiązywaniu zagadek logicznych
 • dopasowywaniu poszczególnych elementów
 • rozwiązywaniu rebusów
 • odnajdywaniu drogi w labiryncie
 • łączeniu punktów
 • odnajdywaniu różnic na obrazkach
 • kolorowaniu obrazków

Przebieg konkursu

Każdy zgłoszony uczestnik konkursu otrzymuje DWA kolorowe arkusze formatu A4 zawierające zadania i polecenia konkursowe. Konkurs jest przeprowadzany w przedszkolach pod kontrolą nauczyciela – koordynatora (lub nauczycieli - koordynatorów).

 

Czas trwania konkursu to 20 minut. Po tym czasie nauczyciel – koordynator zbiera pracę konkursowe uczniów, wkłada do nadesłanej przez organizatora opłaconej koperty zwrotnej i odsyła do organizatora.

 

Drugi z kolorowych arkuszy konkursowych pozostaje dla ucznia jako materiał ćwiczeniowy, który można wykonać ponownie w domu lub poza konkursem w przedszkolu.

 

Nagrody w konkursie

W naszym konkursie NIE MA PRZEGRANYCH, dlatego też:

 • każdy z małych uczestników konkursu otrzymuje imienny dyplom uczestnictwa,
 • każdy z małych uczestników konkursu otrzymuje również w nagrodę książeczkę: "Mistrz kolorowej kredki"
 • każdy nauczyciel - koordynator otrzymuje imienny certyfikat koordynatora,
 • każde przedszkole otrzymuje certyfikat uczestnictwa w konkursie,
 • biblioteka przedszkola, zgłaszającego więcej niż 50 uczniów, otrzymuje atrakcyjną pozycję książkową,

Zgłoszenie i opłaty za udział w konkursie

Nauczyciel - koordynator, odpowiedzialny za przebieg konkursu na terenie swojej szkoły, powinien najpóźniej do dnia 17 maja 2017 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy

 

klikając jedną z ikon poniżej

Rodzic, wyrażający chęć uczestnictwa dziecka w konkursie, wpłaca nauczycielowi - koordynatorowi

kwotę w wysokości

10 zł

W okresie poprzedzającym konkurs, na adres przedszkola, przesłane zostają materiały konkursowe (arkusze konkursowe, lista uczestników oraz instrukcja). Po zakończeniu konkursu nauczyciel - koordynator, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, odsyła wypełnione przez uczniów karty konkursowe oraz dokonuje wpłaty na konto:

 

Wydawnictwo SYNAPSA Sp. z o.o.

ul. Jonschera 3/20, 91-849 Łódź

17 1940 1076 6213 9850 0000 0000 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© Wydawnictwo Synapsa & Sebastian Grabowski